Quaderns Virtuals

Quaderns virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear materials educatius que contenen activitats de diferents tipus que permeten avaluar el progrés i rendiment dels estudiants. Les activitats s'organitzen en forma de quadern, com un conjunt de fulls que contenen les preguntes i la informació relativa al tema de treball.

Podeu utilitzar Quaderns Virtuals ja elaborats i disponibles a la biblioteca. També els podeu crear amb l'editor i visualitzar-los amb el visualitzador que hi duu incorporat i que permet, a més de la visualitzador, respondre'ls i corregir-los.

Els quaderns es poden integrar també dins una plataforma educativa de manera que quedi registre dels resultats que obtingui l'estudiant. En el cas de Moodle la qualificació de l'estudiant queda recollida a la taula de qualificacions.

El mòdul que permet integrar els Quaderns Virtuals a Moodle és un mòdul no estàndard, com el de JClic. Això vol dir que cal descarregar-lo des de Modules and Plugins de moodle.org i i instal·lar-lo convenientment. Com hem comentat a la pràctica 5, els llocs Moodle del servei Àgora tenen aquest mòdul instal·lat i a punt per ser utilitzat.

Desenvolupament de la pràctica

Incloure un Quadern Virtual al curs

Per incloure una activitat Quadern Virtual al vostre curs heu d'activar l'edició i triar Quadern Virtual del menú desplegable Afegeix una activitat de la secció corresponent.

En primer lloc haureu d'escriure el nom de l'activitat (que pot coincidir amb el títol del Quadern) i una descripció dels continguts. Si el quadern ha estat elaborat per una altra persona i l'enllaceu des de la Biblioteca de Quaderns, podeu incloure aquí la descripció i les dades d'autoria que consten a la fitxa.

Escriviu l'enllaç a l'activitat, que pot ser:

  • Un enllaç extern, com el que proporciona la Biblioteca de Quaderns. En aquest cas només cal que escriviu l'adreça que trobareu a la fitxa descriptiva de l'activitat. Un exemple pot ser http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/les_glaceres_ca (que correspon a l'activitat Les glaceres).
  • La ubicació del fitxer index.htm si disposeu dels fitxers de l'activitat i els heu carregat a l'area de fitxers del vostre curs. No és una opció molt recomanable ja que carregueu l'espai de fitxers del vostre curs i això us pot dificultar la gestió futura de les còpies de seguretat.

Tot seguit haureu de configurar els paràmetres:

  • Aparença: entorn visual amb què es mostrarà el Quadern.
  • Nombre màxim de lliuraments: nombre màxim de vegades que cada estudiant pot fer el Quadern.
  • Puntuació a assolir: indica la puntuació total que cal treure per superar l'activitat.
  • Mostra correcció: indica si s'ha de mostrar a l'alumnat la correcció de les respostes a mesura que vagin lliurant els fulls.
  • Mostra intervencions: indica si han d'aparèixer els quadres d'intervenció que permeten establir una comunicació asíncrona entre el professorat i els seus alumnes.
  • Obre el quadern: per defecte l'activitat s'obre en una fitxa on es mostra la descripció i el Quadern, però es pot configurar perquè s'obri directament en una finestra nova.
  • Mides marc/finestra: indica l'amplada i alçada del marc o finestra on s'obrirà el Quadern.

Recordeu Desar els canvis i ja haureu inclòs un Quadern Virtual al vostre curs.

Fins a la versió 1.9 de Moodle l'activitat només resulta visible des del rol estudiant; per a usuaris amb el rol de professorat es visualitza la taula de resultats. Si voleu veure l'activitat caldrà que ho feu des del rol d'estudiant, que podeu triar des del desplegable que apareix a la part superior dreta del curs.

Més informació:

L'informe de resultats

El mòdul de Quaderns Virtuals fa que les qualificacions que obté l'alumnat quedin desades a la seva taula de qualificacions. El professorat disposa també d'una taula-resum dels resultats de l'alumnat, amb el nombre d'intents, la nota i el temps que hi ha dedicat, per exemple.

A més, quan un/a alumne/a ha iniciat un Quadern el seu nom al llistat queda automàticament enllaçat al seu Quadern. A la imatge anterior el professorat podria revisar els tres primers Quaderns però no el del quart alumne:

Taula-resum dels resultats d'un Quadern Virtual.

Feu que les persones que teniu com a estudiants del vostre curs resolguin un Quadern Virtual que hàgiu inserit al vostre curs i reviseu la taula-resum i la taula de qualificacions.