JClic: integració de mòduls no estàndard a Moodle

Uns mòduls no estàndards integrats a Moodle

Ja heu vist que Moodle és un sistema modular, concepte que significa que, en qualsevol moment, podeu instal·lar un mòdul o una altra funcionalitat nova que encaixarà perfectament amb la resta del sistema i us permetrà, per exemple, afegir una activitat addicional als cursos.

Podeu explorar els mòduls disponibles a Modules and Plugins de moodle.org. La instal·lació d'aquests mòduls, però, ha d'anar a càrrec de l'administrador del lloc: un usuari amb permisos de professor no té accés a la instal·lació de nous components del programa. Això no obstant, visitar l'adreça anterior us pot servir per conèixer mòduls que poden cobrir algunes necessitats que tingueu, per exemple visualitzar molècules en 3D amb el filtre Jmol.

Cal tenir present, però, que els mòduls no estàndard s'han d'instal·lar de nou amb cada actualització del programa. Us podeu trobar també que el mòdul no estigui disponible per a les darreres versions.

Hi ha dos mòduls que no trobareu a moodle.org però que són d'interès per a la comunitat catalana de moodlers: es tracta dels mòduls que permeten integrar les activitats JClic i els Quaderns Virtuals i que trobareu a les adreces següents:

Tant el mòdul JClic com el mòdul Quaderns Virtuals estan instal·lats i disponibles als llocs Moodle del servei Àgora.

La pràctica que fareu ara es centra en el mòdul JClic, que permet visualitzar qualsevol activitat JClic des de l'aula virtual i integrar la nota que obté l'estudiant a la seva taula de qualificacions.

Desenvolupament de la pràctica

Inserció d'una activitat JClic

Per incloure una activitat JClic al vostre curs heu d'activar l'edició i triar JClic del menú desplegable Afegeix una activitat de la secció corresponent.

 1. Comenceu donant-li un nom i escrivint la descripció.
  Com crear una activitat JClic: els paràmetres inicials
 2. Escriviu l'enllaç a l'activitat i definiu l'aparença i la mida del marc en el qual s'obrirà l'activitat.
  Com crear una activitat JClic: els paràmetres inicials
  Pel que fa a l'enllaç, teniu tres opcions:
  • Enllaçar directament el fitxer de l'activitat que prèviament heu pujat a l'espai de fitxers. Aquest fitxer té l'extensió doble .jclic.zip i s'elabora amb el programa JClic Author. No és una opció molt recomanable ja que carregueu l'espai de fitxers del vostre curs i això us pot dificultar la gestió futura de les còpies de seguretat.
  • Copiar l'adreça que, amb la mateixa extensió, trobareu a la Biblioteca d'activitats de la Zona Clic. Un exemple pot ser http://clic.xtec.net/projects/sentits/jclic/sentits.jclic.zip
  • Afegir l'enllaç a activitats JClic publicades a qualsevol servidor web, com per exemple: http://www.elmeuservidor.com/carpeta/activitat.jclic.zip

Comproveu que l'adreça acaba en la doble extensió .jclic.zip

Per acabar, especifiqueu el nombre màxim d'intents, el criteri d'avaluació i el nombre mínim d'activitats (si heu seleccionat l'opció Resoldre correctament aquest nombre d'activitats diferents) o la puntuació mínima (si heu triat Assolir aquesta puntuació…) que ha d'obtenir l'estudiant per tal que la nota quedi registrada a la seva taula de qualificacions. A continuació, deseu els canvis i ja haureu creat l'activitat JClic.
Com crear una activitat JClic: els paràmetres inicials

L'informe

El professorat pot accedir a un informe dels resultats de l'alumnat amb la data del darrer accés, el nombre d'activitats fetes i resoltes correctament i la puntuació assolida per a cada intent realitzat.

A les versions de Moodle anteriors a la 1.9 les activitats JClic només eren visibles per a les persones amb el rol d'estudiant i el professorat visualitzava la taula-resum amb els resultats de l'alumnat. A partir de la versió 1.9 el professorat pot accedir també a la visualització de l'activitat amb l'opció "Mostra l'activitat JClic":


Activitat JClic vista des del rol de professorat.

Animeu l'alumnat del vostre curs a realitzar l'activitat JClic i reviseu la taula de resultats. Comproveu també la qualificació que s'integra a la taula general de qualificacions.