D204 - Ús i dinamització de Moodle

Moodle: un programa que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge

Autoria
  • Joan Queralt
  • Àngels Mustienes
  • Irene Martínez
 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació