Gestió de mòduls

Els mòduls són un tipus d'extensions que aporten funcionalitats a la intranet. Alguns dels mòduls formen part del nucli del Zikula i són essencials pel seu funcionament. D'altres són opcionals i estan presents a la intranet perquè aporten amplien les seves capacitats.

La incorporació de nous mòduls només és possible si es disposa d'accés FTP al servidor. Com ja sabeu, aquest accés no està disponible ni a Àgora ni a hipolit2, de manera que no podeu incorporar mòduls nous a la intranet.

En aquesta pràctica veureu com activar i desactivar els mòduls i veureu un exemple de posada en funcionament d'un mòdul nou: el mòdul d'enllaços Web_Links.

La interfície d'administració

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Entreu a l'administració dels mòduls mitjançant l'opció AdministracióSistemaMòduls.

Part superior de la pantalla d'administració dels mòduls

La taula de mòduls té set columnes:

  • Nom intern: nom que el sistema utilitza per reconèixer el mòdul. No es pot modificar.
  • Nom per mostrar: nom descriptiu que apareix al costat de la icona del mòdul en el tauler d'administració.
  • Nom per a l'URL: nom que es pot utilitzar a la barra de navegació del navegador web per carregar el mòdul. També es pot utilitzar el nom intern.
  • Descripció: text que apareix al costat de la icona del mòdul en el tauler d'administració, just davall del nom per mostrar.
  • Versió: versió del mòdul detectada pel Zikula.
  • Estat: pot tenir un dels valors següents: actiu, inactiu, no inicialitzat, instal·lada nova versió, fitxers desapareguts.
  • Accions: enllaços que accedeixen a pàgines des d'on dur a terme diverses accions que permeten gestionar o configurar els mòduls.

L'administració dels mòduls és una tasca que es duu a terme de manera puntual, per afegir, esborrar o actualitzar mòduls. En el cas d'Àgora, les accions que es poden fer són únicament d'activació i desactivació de mòduls.

L'opció Regenera la llista de mòduls del menú horitzontal del mòdul provoca que el Zikula revisi les carpetes del sistema que contenen els mòduls i actualitzi la informació que té de cada un d'ells.

En cas de que detecti una versió nova d'algun mòdul, el desactiva fins que es faci aquesta actualització. A Àgora, en cas de que sigui necessari fer alguna actualització, es duu a terme de manera centralitzada i automàtica per part dels administradors de la plataforma, sense necessitat de cap intervenció per part dels administradors de la intranet.

L'opció Lligams de sistema permet indicar-li al sistema que ha de realitzar determinades accions associades a determinats mòduls en determinats moments de la càrrega del sistema. És molt recomanable que mai canvieu cap dels paràmetres que es troben en aquesta opció, ja que poden tenir efectes totalment indesitjats sobre el funcionament de la intranet.

L'opció Paràmetres permet configurar el nombre de mòduls que apareixeran a cada pàgina del llistat de mòduls. Si es posa un número gran, es mostraran tots a la mateixa pàgina.

A Àgora no teniu la possibilitat d'afegir mòduls a la intranet. Els podeu esborrar, però si regenereu la llista de mòduls tornaran a aparèixer. Si voleu que s'afegeixi algun mòdul, ho heu de demanar als fòrums de suport a les intranets d'Àgora.

La posada en funcionament d'un mòdul és una tasca que pot ser complexa en funció de les característiques del mòdul. A continuació dureu a terme aquesta tasca de manera guiada aplicada al cas del mòdul Web_Links (enllaços web).

Aquest mòdul serveix per gestionar enllaços, tot agrupant-los en categories i comptabilitzant les vegades que s'hi clica. Pot interactuar amb els mòduls de comentaris i de valoracions mitjançant els lligams.

Activació del mòdul

Aneu a l'administració dels mòduls (AdministracióSistemaMòduls).

Observeu el llistat de mòduls. És llarg i, per això, incorpora dos paginadors. El primer el trobareu damunt la taula de mòduls i consisteix en les lletres de l'abecedari, que podeu clicar per veure tots els mòduls que comencen per aquesta lletra.

El segon el trobareu davall la taula i consisteix en icones en forma de fletxes que permeten passar a la pàgina següent.

Utilitzeu algun dels paginadors per trobar el mòdul Web_Links a la taula de mòduls. Es recomana clicar a la lletra W del primer paginador.

Mòdul Web_Links a la taula de mòduls

En aquest cas el mòdul apareix a la llista, però es podria donar el cas de que un mòdul estigués disponible però no aparegués a la taula. En aquest cas, la solució per fer-lo aparèixer seria clicar l'enllaç Regenera la llista de mòduls del menú horitzontal del mòdul.

Cliqueu a la icona d'inicialització del mòdul (icona amb una fletxa verda).

Enllaç d'inicialització del mòdul

El seu estat ha passat de No instal·lat a Actiu. Aquesta transició implica que s'han creat les taules del mòdul i que s'han creat les seves variables de configuració. Així mateix, el mòdul s'ha activat, de manera que ja es pot començar a utilitzar.

Administració del mòdul

Quan s'activa un mòdul no es crea cap opció en cap menú, de manera que no hi ha una forma ràpida d'accedir-hi. La creació d'aquests accessos forma part de la posada en funcionament.

Així i tot, sempre es pot accedir a la interfície d'administració de qualsevol mòdul en estat actiu (com és el cas) a través del tauler d'administració. Les icones d'accés a les interfícies d'administració dels mòduls nous s'ubiquen a la pestanya Continguts, a no ser que s'hagi indicat una altra cosa a la configuració del tauler d'administració (recordeu que el vàreu configurar a la pràctica 3 del mòdul 2).

En el menú horitzontal de la capçalera, cliqueu a l'opció AdministracióContinguts.

Localitzeu la icona d'accés a l'administració del Web_Links.

Icona d'accés a l'administració del Web_Links

Cliqueu-hi i accedireu a la finestra d'administració del mòdul.

La pantalla inicial de la interfície d'administració mostra un resum dels continguts del mòdul i proporciona un accés ràpid a la comprovació dels enllaços (comprovar un enllaç significa assegurar-se de que la pàgina enllaçada existeix i s'hi pot anar).

L'objectiu d'aquesta pràctica no és descriure el mòdul d'enllaços, de manera que només s'explicaran les funcionalitats bàsiques.

Feu clic a Categories d'enllaços del menú horitzontal del mòdul.

Accés a les categories d'enllaços

S'obrirà una pantalla des d'on podeu gestionar les categories dels enllaços, que són exclusives d'aquest mòdul. Com que inicialment el mòdul no disposa de categories, el primer pas és crear-ne una.

A la secció Afegeix una categoria, ompliu el formulari. Heu d'introduir un nom i una descripció. En el menú a la categoria deixeu l'opció Cap per tal de que es creï una categoria principal. Cliqueu a la icona verda per crear-la.

Creació d'una categoria

Repetiu el procés i creeu dues subcategories de la categoria que acabeu de crear.

Creació d'una subcategoria

El pas següent és introduir alguns enllaços. Com veureu més endavant, els enllaços es poden introduir des de la interfície d'usuari. Ara bé, si es fa des de la interfície d'administració (com fareu ara) no cal que un administrador/a els aprovi.

Feu clic a l'opció Administració dels enllaços del menú horitzontal del mòdul.

Accés a l'administració dels enllaços

Apareixerà el formulari de creació d'enllaços.

Ompliu els camps del formulari i cliqueu a la icona verda per crear l'enllaç.

Formulari de creació d'enllaços

Arribats a aquest punt el mòdul està a punt per ser utilitzat. Els usuaris accediran sempre a la interfície d'usuari així que cal crear una opció en algun menú per facilitar-lis l'accés. Una possibilitat és utilitzar el menú principal. En aquesta ocasió, l'editareu seguint el mètode general d'edició de blocs.

Aneu a l'administració dels blocs (AdministracióSistemaBlocs).

Localitzeu el menú principal i editeu-lo (el trobareu per a la zona mitja de la taula de blocs).

Edició del menú principal

Baixeu per la pàgina i localitzeu el contingut del menú. Recordeu que cada opció apareix en tres idiomes.

Just damunt la taula apareix l'enllaç amb el text Afegeix un element nou al menú que serveix per crear una opció nova al final de la taula.

Localitzeu l'enllaç Afegeix un element nou al menú i feu-hi clic.

Desplaceu-vos al final de la taula i ompliu les opcions del menú d'acord amb la imatge.

Nova opció del menú

Cliqueu a la icona de color verd que trobareu sota les opcions del menú per desar els canvis.

Aneu a la pàgina inicial.

Fixeu-vos que en el menú principal ha aparegut l'opció nova.

Menú principal amb l'opció nova

Feu clic a l'opció dels enllaços.

Es carregarà la interfície d'usuari del Web_Links.

Interfície d'usuari del Web_Links

Moveu-vos per les categories que heu creat i observeu com es veuen els enllaços. Proveu de visitar algun dels enllaços que heu creat abans. Com podeu veure, el mòdul és completament funcional.

Recordeu que quan s'activa un mòdul nou només es crea un accés a la interfície d'administració del mòdul en el tauler d'administració. Si voleu disposar d'una manera més ràpida d'accedir-hi o si voleu crear un accés pels usuaris, heu de crear alguna opció en algun menú.