Introducció Mòdul 5: Convivència intercultural

La comunicació és fonamental en qualsevol interacció social Per això, per treballar per la convivència en la diversitat cal desenvolupar estratègies que afavoreixin la comunicació intercultural en els centres, però també plantejar-nos les possibilitats de modificació de prejudicis i de canvi actitudinal. El conflicte és consubstancial a la convivència, entesa com la interacció social entre diferents individus o grups. L’escola ha de suposar un espai i un temps per a l’aprenentatge de la convivència en la diversitat (qualsevol tipus de diversitat), des d’una perspectiva democràtica. Assumir el conflicte i treballar per a la seva gestió des d’una perspectiva positiva representa una gran oportunitat educativa.

Pràctiques