Models d'intervenció a l'aula per atendre el desenvolupament de la creativitat i la motivació

Presentem dos models d’estratègies metodològiques utilitzades a IES diferents el curs passat i l’actual.

L’objectiu d’aquests dos models és atendre a tots els alumnes de l’aula i, especialment, que els que els docents creuen que són intel·ligents o d’AC tinguin el seu espai de creativitat i desenvolupament, la qual cosa dóna com a resultat una gran motivació per a la tasca acadèmica.


Model 1

Una professora de llengua castellana de 3er d’ESO, de l’IES Manuel Blancafort, ha aplicat una estratègia interessant per desenvolupar la creativitat i la motivació de tots els seus alumnes de l’aula i propiciar l’espai i el temps de creació a aquells alumnes que pel seu nivell de raonament i sensibilitat poden ser d'AC.

Els objectius d’aquest exercici són:

  • Desenvolupar la creativitat de tots els alumnes de la classe.
  • Utilitzar una eina metodològica que incrementi l’interès dels alumnes per la tasca.
  • Atendre específicament els alumnes d’AC, donant-los l’eina adient per desenvolupar les seves idees i els seus raonaments.
  • Estimular mitjançant aquesta tasca el sentiment d’atenció i comprensió cap als alumnes d’AC.
  • Descobrir alumnes intel·ligents emmascarats per motius diversos.

Tasca a fer: lectura del llibre “El niño con el pijama de rayas” J. Boyne. Ed. Salamandra.

  • Dibuixar, en una sèrie de 10 dibuixos abstractes i lliures de composició, la seqüència del llibre i el seu desenvolupament i final.
  • Exposició oral dels alumnes davant de la classe, amb un guió elaborat per escrit, de la sèrie de dibuixos.

Aquest exercici està programat amb tots els ítems d’una programació significativa, tant pel docent com per l’aprenentatge dels alumnes on s’aplica.

Resultat

Dibuixos fets per una alumna, escollits dins de la sèrie de 10 dibuixos abstractes, en els quals ha utilitzat diferents materials per a la seva composició. L’exposició oral demanada ha estat felicitada per la professora. El resultat és satisfactori per a ambdues, ja que han vist satisfetes les seves expectatives i objectius. Tota la classe va sortir enriquida amb aquest tractament de la lectura del llibre.

  • Dibuix 1: Representa el protagonista del llibre (circumferència blava) mirant per la finestra de la seva habitació el paisatge de la seva ciutat, Berlín. Està enfilat en una cadira, amb la qual cosa representa que és un infant.

  • Dibuix 2: Representen dos mons diferents, un és en el que viu el protagonista i l’altre és el del seu entorn. Està tot borrós per poder demostrar que el protagonista no veu la realitat al seu voltant.

  • Dibuix 3: Representa un camp de concentració. La circumferència blava és a fora i separada per una línia negra per demostrar que no veu la realitat de l’altra banda.


Model 2

Treball realitzat per la professora de matemàtiques María Corominas Canal.


Proposta de treball

EXERCICI

Expliqueu una activitat que es pugui aplicar a l'aula (o s'hagi aplicat) on s'atengui la creativitat i motivació per a tots els alumnes i en concret pensant també amb els alumnes d'AC, tenint en compte les seves caracterísitques.