Trets identificatius de primària i secundària

Primària i secundària són dues etapes ben diferenciades del nostre sistema educatiu que marquen dues franges d’edat i d’etapes evolutives, on els individus elaboren l’aprenentatge bàsic que, juntament amb estratègies inicials, primàries, els donarà peu a futures formes de funcionament individual i col·lectiu.

Els trets identificatius de primària i secundària els podem enumerar com es presenta en el llibre L'Educació primària: reptes, dilemes i propostes de J. Domènech, S. Arànega. Ed. Graó, utilitzant com a criteri el contrast dels mateixos indicadors claus i generals de cada etapa.

Tenint en compte aquests trets identificatius de cadascuna de les etapes educatives analitzarem quines són les consideracions que hem de tenir en compte a l’hora d’aplicar les mesures d’atenció als alumnes d’AC, centrades en el mòdul 5.

Proposta de treball

EXERCICI

Analitzeu els trets generals de primària i/o de secundària i esculliu aquell o aquells que cregueu més idonis per poder aplicar una mesura de millora a l’hora d’atendre a l’aula els alumnes d’AC.

Acompanyeu aquesta elecció amb un escrit de justificació. Cal adquirir consciència que es poden fer canvis a partir de la pròpia experiència, i segur que podreu disposar d’un recull de mesures d’intervenció a l’aula que us seran útils.