Justificació i objectius


Justificació

“És diferent pensar: què volem crear o què volem evitar? Antonella Perre, 2009 (couche i psicoterapeuta)

En el mòdul número 5 vàrem treballar les propostes i models d’intervenció a l’aula, en el mòdul 6, ens centrarem en els possibles canvis d’organització de centre que es poden originar a partir de les mesures aplicades a l’aula. És la interrelació d’accions.

“La innovació comença a l’aula i porta, implícitament, innovació en l’organització del centre”. Joan Badia. Director general d’Innovació Educativa 2008.


Objectius

La implicació del docent, com a membre del centre, a actuar per atendre els alumnes AC és el primer objectiu, el següent és dur a terme una actuació pràctica.

I per fer-ho, és imprescindible:

a. Conèixer possibilitats d’organització d’un centre de primària i de secundària per atendre els alumnes d’AC.

b. Aplicar accions d’intervenció a l’aula per atendre els AC i que per implementar-les calguin accions de tipus d’organització de centre.

c. Donar resposta a la pregunta següent: Què és el que volem crear i quines mesures necessitem en l’organització del centre per atendre els alumnes d’AC?

d. Iniciar una intervenció global en el marc de l’escola inclusiva. Promoure que el docent presenti al claustre i dinamitzi propostes de mesures d’organització al centre.