D238 - Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat auditiva

Autoria
  • Margarita Fortuny i Balcells
  • Carles Llombart i Elías
  • Carme Palmés i Mordillo
  • Núria Sadurní i Montell
  • Marta Vinardell i Maristany
 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació