Tipus de discapacitat motriu

Les discapacitats motrius agrupen les dificultats en el funcionament de l'aparell motor degudes a problemes en el sistema nerviós central, o del sistema muscular, o del sistema ossi o de la interrelació entre ells. Sigui quina sigui la causa, les persones amb discapacitat motriu presenten dificultat o impossibilitat de moure una o diferents parts del cos.

Les discapacitats motrius es poden classificar de moltes maneres diferents:

   
Segons les parts del cos afectades

Monoplegia / monoparèsia

Impossibilitat / dificultat per moure una extremitat.

Hemiplegia / hemiparèsia

Impossibilitat / dificultat per moure un hemicós (el dret o l'esquerre).

Paraplegia / paraparèsia

Impossibilitat / dificultat per moure les dues extremitats inferiors.
Triplegia
Impossibilitat / dificultat per moure tres extremitats.
Tetraplegia / tetraparèsia o quadriplegia
Impossibilitat / dificultat per moure les quatre extremitats.
Diplegia
Afectació de les quatre extremitats, amb predomini de les inferiors.
Doble hemiplegia
Afectació de les quatre extremitats, amb predomini de les superiors
 
Segons el moment de l'adquisició

Congènita

Apareixen en el naixement.

Adquirida

S'adquireixen en el transcurs de la vida.
 
Segons la durada Temporal
L'afectació és transitòria.

Permanent

L'afectació és per a tota la vida.
 
Segons l'evolució que segueixi Degenerativa
La discapacitat augmenta amb el temps.
Permanent o no degenerativa
Les condicions de la discapacitat no es modifiquen.
 
Segons l'origen de la discapacitat Origen en el sistema nerviós central
Exemples: la paràlisi cerebral, els traumatismes cranioencefàlics, els tumors...
Origen medul·lar
Exemples: l'espina bífida, la poliomelitis, els traumatismes medul·lars...

Origen muscular

Exemple: les miopaties.
Origen osteoarticular
Exemples: amputacions, l'artrogriposi, l'osteogènesi imperfecta...
   Aquestes diferents classificacions són complementàries. Sovint, unes matisen les altres.

Les alteracions motrius poden anar acompanyades d'altres trastorns, com per exemple trastorns sensorials, cognitius, de comunicació i llenguatge, d'aprenentatge…