D232 - Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat visual

Autoria

  • Sílvia Boix Hernández
  • Marta Codina Mir
  • M. Teresa Corbella Roqueta
  • Josefina Miret Serra
  • Albert Solé Torné
  • Isabel Tapia Martín

Revisió

  • Sílvia Boix Hernández
  • M. Teresa Corbella Roqueta
  • Josefina Miret Serra
  • Albert Solé Torné
 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació