Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cursos:dirs:pft:index [2019/04/23 14:59]
jferran6 [Atenció a la diversitat i inclusió educativa]
cursos:dirs:pft:index [2020/01/23 10:37] (actual)
jferran6
Línia 112: Línia 112:
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d71:​index |D71  - Aplicacions didàctiques de les presentacions multimèdia]] (maig 2012)   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d71:​index |D71  - Aplicacions didàctiques de les presentacions multimèdia]] (maig 2012)
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d228:​index |D228 - Aplicacions didàctiques del full de càlcul]] (maig 2012)   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d228:​index |D228 - Aplicacions didàctiques del full de càlcul]] (maig 2012)
-  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d124:​index |D124 - Introducció a les bases de dades: ​DCO1- Coeducació per a una educació no sexistausos ​didàctics]] (maig 2012)+  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d124:​index |D124 - Introducció a les bases de dades: ​usos didàctics]] (maig 2012)
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d158:​index |D158 - Processament de textos avançat]] (maig 2012)   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​tic:​d158:​index |D158 - Processament de textos avançat]] (maig 2012)
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​curriculum:​interniv:​damu:​index|DAMU Ús didàctic de l'aula de música amb suport TAC]] (maig 2012)   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​curriculum:​interniv:​damu:​index|DAMU Ús didàctic de l'aula de música amb suport TAC]] (maig 2012)
  
-  * [[http://​www.xtec.cat/​formaciotic/​ateneu_historic/​materials/​tc01/​index.htm|C01 - Eines bàsiquDCO1- Coeducació per a una educació no sexistaes ​multimèdia]]+  * [[http://​www.xtec.cat/​formaciotic/​ateneu_historic/​materials/​tc01/​index.htm|C01 - Eines bàsiques ​multimèdia]]
   * [[http://​www.xtec.cat/​formaciotic/​ateneu_historic/​materials/​dc36_dd36/​index.htm|Formació TIC en centres educatius]]   * [[http://​www.xtec.cat/​formaciotic/​ateneu_historic/​materials/​dc36_dd36/​index.htm|Formació TIC en centres educatius]]
   * [[http://​www.xtec.cat/​formaciotic/​ateneu_historic/​materials/​dva5_dvc5/​index.htm|Formació en MAV en centres educatius]]   * [[http://​www.xtec.cat/​formaciotic/​ateneu_historic/​materials/​dva5_dvc5/​index.htm|Formació en MAV en centres educatius]]
Línia 140: Línia 140:
  
 ===Materials de formació=== ===Materials de formació===
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​cdtd:​index|Materials de suport a la transformació digital]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​computacional:​index|Pensament computacional]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​cttc:​index|Materials per als coordinadors de cultura digital de centre]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​linkat:​index|Linkat]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​tec3d:​index|Tecnologies 3D]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​infantilitac:​index|Educació infantil: recursos TAC]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​multimedia:​index|Entorns de publicació digital i multimèdia]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​portafolis:​index|Entorn personal d'​aprenentatge i portafolis digital]]
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​treballaralnuvol:​index|El treball de l'aula al núvol]]
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​dua:​index|Disseny Universal per a l'​Aprenentatge]]   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​dua:​index|Disseny Universal per a l'​Aprenentatge]]
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​jclic:​index|Materials sobre el JClic]]   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​tac:​jclic:​index|Materials sobre el JClic]]
Línia 153: Línia 162:
 ==== Atenció a la diversitat i inclusió educativa==== ==== Atenció a la diversitat i inclusió educativa====
  
 +  * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cmd:​eif:​pepg:​index| 600 anys convivint: Continguts sobre el Poble Gitano a Primària ]]
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​escola_inclusiva:​aco:​index |ACO - L'​acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural]]   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​escola_inclusiva:​aco:​index |ACO - L'​acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural]]
   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​escola_inclusiva:​adcl:​index |ADCL - Didàctica del català com a segona llengua per a l'​alumnat nouvingut]]   * <​html>&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;</​html>​ [[cursos:​escola_inclusiva:​adcl:​index |ADCL - Didàctica del català com a segona llengua per a l'​alumnat nouvingut]]