Propostes didàctiques

  • L'editor Matrix del Logic Fun pot esdevenir una eina que permeti la creació musical de forma intuïtiva.
  • Creació de patrons rítmics i utilització dels mateixos com a acompanyament d'una interpretació instrumental en directe.
  • Utilització dels marcadors, colors i estructura en seqüències per analitzar formes musicals.
  • Experimentació tímbrica.
  • Anàlisi auditiva: a partir de la manipulació de les diferents pistes, a la finestra principal, podeu silenciar instruments, escoltar solos, etc.
  • Composició, creació d'acompanyaments, etc.
  • Utilització del mesclador per iniciar a l'alumne en les tècniques utilitzades als estudis d'enregistrament.
  • Utilització de la funció Tempo | Definir tempo por longitud de objeto y localizadores del menú Opciones per ajustar el temps de peces musicals utilitzades com a banda sonora d'audiovisuals.