L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer algunes de les possibilitats del mesclador del Logic Fun.

Utilització del mesclador

En aquesta pràctica treballarem amb les funcions del mesclador del Logic Fun.

El Mesclador

Logic Fun presenta un mesclador on mostra totes les pistes assignades al llistat de pistes de la finestra Arrange. (Imatge 1)

Imatge 1

L'ordre de les pistes serà el mateix que presentin en la finestra Arrange.

A l'esquerra es mostren els paràmetres de visualització que indiquen quins efectes s'aplicaran. Si manteniu premut el botó esquerra del ratolí sobre la casella de text on posa Reverb, s'obrirà una finestra amb un llistat de controladors.

Les pistes seleccionades es veuran envoltades per una línia vermella.

A continuació anem a experimentar una mica amb el mesclador:

  • Obriu el Logic Fun.
  • Aneu al menú Archivo | Abrir… i carregueu el fitxer practica1.lso, que ja heu utilitzat en la pràctica 1 d'aquest mòdul.
  • Feu clic al menú Ventanas | Abrir Mezclador o premeu Ctrl+M, per obrir el mesclador.
  • Premeu la tecla Retorn per iniciar la reproducció.
  • Feu clic sobre el lliscador del canal 1 i arrossegueu el ratolí. (Imatge 2)

El piano sonarà més fluix o més fort segons es mogui el lliscador.

Imatge 2

  • Ara cliqueu sobre cada un dels botons (Reverb, Chorus, Pan) per al canal 1 i desplaceu el ratolí per modificar els diferents valors. Feu aquesta operació mentre es reprodueix la peça per escoltar els canvis que es van produint. (Imatge 3)

Imatge 3

Si voleu canviar el timbre d'un canal des del mesclador heu de mantenir premut el botó esquerra del ratolí sobre la casella on apareix el nom del timbre (imatge 4) fins que s'obri la finestra amb la llista de timbres GM. Escolliu un timbre del menú i deixeu anar el botó del ratolí.

Imatge 4

A més de l'estàndard GM (General Midi), existeixen altres estàndards configurats per Roland (GS) i per Yamaha (XG). En mode GS i XG es pot escollir entre diferents programes d'efectes, així com controlar el nivell dels efectes de chorus i reverb. Per canviar de mode heu de clicar sobre el menú desplegable que apareix a la part dreta de la finestra Mezclador. (Imatge 5)

Imatge 5

Automatització del mesclador

El Logic Fun té la capacitat per enregistrar i reproduir moviments dels lliscadors, potenciòmetres i botons que es produeixin al mesclador.

Els moviments dels lliscadors, a l'igual que els events MIDI, s'emmagatzemaran en una pista. Aquesta pista consistirà en una seqüència amb els events MIDI corresponents del potenciòmetre. Un cop enregistrats, aquests events podran editar-se com qualsevol altra seqüència MIDI.

Les dades d'automatització s'emmagatzemaran en la pista corresponent de la finestra Arrange.

Ara provarem d'automatitzar les mescles que realitzarem en el fitxer practica1.lso.

  • Obriu el fitxer practica1.lso.
  • Premeu Ctrl+M per obrir el mesclador.
  • Cliqueu sobre el canal 1 per a seleccionar-lo.
  • Cliqueu sobre el botó Enregistrar de la finestra Transporte i a continuació feu lliscar el potenciòmetre del canal 1.

Els moviments que feu quedaran enregistrats creant, de forma automàtica, una nova seqüència en la pista corresponent de la finestra Arrange.

Aneu al principi de la peça i feu el mateix amb els altres canals. Reproduïu la peça des de la finestra Mezclador per a comprovar els resultats de l'automatització.

Deseu el fitxer amb el nom de m5p4_01.lso.