L'objectiu d'aquesta pràctica és desenvolupar el coneixement del Logic Fun a partir de l'edició d'una peça musical.

Edició d'una peça musical

En aquesta pràctica us proposem editar un passatge de l'obra "Un mercat persa" d'Albert Ketelbey.

Preparació de les pistes

En primer lloc prepararem les diferents pistes on poder introduir la informació de la peça. Obriu un fitxer nou.

 • Poseu en marxa el Logic Fun i activeu l'opció de menú Archivo | Nuevo o premeu Ctrl+N.

Només necessitareu tres pistes, per tant podeu esborrar la resta. La pista anomenada No output (sense sortida), no es pot esborrar i la podeu utilitzar per afegir marcadors. (Imatge 1)

 • Per esborrar una pista seleccioneu-la a la columna de pistes i premeu la tecla Supr o aneu al menú Pista | Eliminar pista.

Imatge 1

A continuació preparareu les tres pistes amb els següents atributs:

Pista Nom Canal Timbre
1 Flauta 1 74 Recorder
2 Xilofon 2 13 Xylophone
3 Percussió 10 0 Standard Drums

Recordeu que el canal 10 és el que està reservat a la percussió.

 • Aneu a la columna de pistes i manteniu premut el botó esquerra del ratolí sobre el nom de la pista 1 fins que aparegui la llista de timbres.
 • Seleccioneu el timbre Recorder (74). (Imatge 2)

Imatge 2

 • Fixeu-vos que a la Caja de parámetros de pista, en la línia de programa apareix el 74 que és el número que correspon a aquest timbre. (Imatge 3)

Imatge 3

 • Cliqueu sobre la icona que hi hagi a la pista 1 per a que s'obri el menú desplegable i escolliu una icona que representi a la flauta.(Imatge 4)

Imatge 4

 • Feu doble clic sobre el nom de la pista, en aquest cas Recorder, perquè us permeti editar-lo i escriviu Flauta.
 • Aneu a la Caja de parámetros de pista i comproveu que teniu activat el canal 1. Si no fos així podeu escollir el canal prement el botó del ratolí sobre el número de canal i sense deixar-lo anar moure'l lleugerament amunt i avall com si fos un lliscador fins trobar el canal desitjat.
 • No oblideu d'assignar-li un port de sortida a aquesta pista clicant sota la línia de canal a la Caja de parámetros de pista.
 • A continuació feu les mateixes operacions per a configurar els atributs corresponents a les altres dues pistes. Pel que fa a la pista de percussió haureu d'assignar-li el canal 10 abans de configurar la resta de paràmetres.

Ara heu de canviar la mètrica de compàs.

 • En la finestra Transporte, feu clic a la zona corresponent al numerador de l'indicador de compàs i, mantenint premut el botó del ratolí, feu-lo lliscar lleugerament amunt o avall fins que aparegui un 2. Si calgués, feu el mateix amb el denominador de l'indicador de compàs fins que aparegui un 4.(Imatge 5)

Imatge 5

Per començar a introduir les notes caldrà que estigui seleccionada una seqüència per tant, prèviament, l'haurem de crear.

 • Seleccioneu l'eina llapis i feu clic en l'àrea Arrange en el compàs 1 per a crear una seqüència per a cada pista tal i com es mostra a la imatge 6.

Imatge 6

 • Podeu editar el nom de la seqüència fent clic amb l'eina text sobre la mateixa.
 • Cliqueu a l'extrem dret de la seqüència "Percussió" en la finestra Arrange i arrossegueu el ratolí fins ampliar-la a quatre compassos. (Imatge 7)

Imatge 7

Introducció de la percussió

Un cop preparades les pistes podeu començar a introduir les següents indicacions de percussió per als instruments especificats.

 • Seleccioneu la seqüència de la pista Percussió clicant amb l'eina fletxa sobre la mateixa i aneu al menú Ventana | Abrir Matrix o premeu Ctrl+6 per obrir la finestra Matrix.

Heu de tenir en compte que el timbre de cada un dels diferents instruments de percussió està relacionat amb una nota específica del teclat que apareix a l'esquerra de la finestra Matrix. Aquí teniu una llista de la percussió que heu d'utilitzar en aquesta pràctica:

Nota Instrument
A4 Open Triangle
D#4 Claves
G3 High Agogo
C#3 Low Bongo
C3 High Bongo
F#2 Tambourine

Seleccioneu una resolució de semicorxeres.

 • Cliqueu sobre el requadre que hi ha a l'esquerra del regle de compassos i mantenint premut el botó del ratolí feu-lo lliscar lleugerament amunt o avall fins que aparegui /16. (Imatge 8)

Imatge 8

 • Seleccioneu l'eina llapis i introduïu en el quart compàs les vuit semicorxeres que corresponen a l'open triangle. (Imatge 9)

Imatge 9

 • A continuació feu l'operació corresponent amb cada un dels instruments de percussió.

Fixeu-vos que en el moment d'inserir una nota la línia d'informació, a la part inferior de la finestra, ens mostra la informació corresponent a aquesta nota. El resultat final ha de ser semblant al de la imatge 10.

Imatge 10

Quan hagueu acabat, tindreu un patró rítmic de quatre compassos. El pas següent serà fer que aquest patró es repeteixi quatre vegades, per tal d'obtenir 16 compassos amb el mateix patró rítmic.

 • Obriu la finestra Arrange i seleccioneu la seqüència de la pista anomenada Percussió.
 • A la caja de parámetros de secuencia, cliqueu a l'extrem dret de la línia Loop per activar-lo. Ha de mostrar la paraula ON.

Si ara reproduïu la peça, el patró rítmic es repetirà indefinidament. Per a que deixi de sonar heu d'inserir, en el lloc corresponent, una nova seqüència buida.

 • Amb l'eina llapis seleccionada feu clic en la posició "17 1 1 1" de la pista de percussió. Veureu com la resta de loops desapareixeran.

Introducció de la part melòdica

En primer lloc escriureu la part melòdica de les flautes. El Logic Fun és, essencialment, un seqüenciador i encara que ofereix la possibilitat d'un editor de partitures les prestacions d'aquest són força limitades. Tanmateix, atès que el format de fitxers MIDI és un estàndard, podeu combinar la utilització del Logic Fun i de qualsevol editor de partitures, com per exemple el Music Time, sempre que tingueu necessitat.

 • Cliqueu sobre l'extrem dret de la seqüència de la pista flauta en la finestra Arrange i arrossegueu el ratolí per ampliar-la fins a vuit compassos.
 • Amb la seqüència seleccionada obriu l'editor de partitures des del menú Ventanas | Abrir Partitura o bé prement Ctrl+3.
 • Marqueu l'opció Inserción diatónica del menú Opciones per poder introduir les notes amb més comoditat ja que el programa ignorarà les alteracions.

Cal que desplegueu la caixa de paràmetres de visualització fent clic a l'esquerra de la mateixa:

Cliqueu i manteniu premut el botó esquerra del ratolí a la dreta de Cua. En el menú que us apareixerà escolliu l'opció 8 o superior, i deixeu anar el botó del ratolí. Això us permetrà poder introduir corxeres a la partitura.

 • Escriviu aquests vuit compassos:

 • Amb l'eina llapis seleccioneu el valor de la figura que us interessi i cliqueu al lloc corresponent del pentagrama.
 • Un cop escrits els vuit compassos, aneu a la finestra Arrange i, amb l'eina tisores seleccionada, feu clic en la posició "5 1 1 1" de la seqüència de flauta per dividir-la en dues seqüències de 4 compassos cada una.
 • Seleccioneu la primera seqüència i copieu-la prement Ctrl+C o des del menú Editar | Copiar.
 • A continuació situeu la línia de posició en el tema en la posició "9 1 1 1" (compàs 9) i premeu Ctrl+V per enganxar-la o feu clic al menú Editar | Pegar.

Ens queda escriure els darrers quatre compassos de la pista 1.

 • Amb l'eina llapis cliqueu en la posició del compàs 13 de la pista 1 per afegir una nova seqüència que ha de tenir quatre compassos.
 • Feu doble clic sobre la seqüència que heu afegit per a que s'obri l'editor de partitures.
 • Escriviu:

Pel que fa al xilofon fa la mateixa tonada, però una 4a més greu. Per crear la pista corresponent al xilofon podem copiar i transportar la de la flauta.

 • A la finestra Arrange cliqueu a l'esquerra del número de pista de la pista de flauta per a seleccionar totes les seqüències.
 • Premeu Ctrl+C per copiar-les.
 • Seleccioneu la pista del xilofon i premeu Ctrl+V per enganxar-les.

Podeu tornar a unir les seqüències per a que us sigui més fàcil manipular-les.

 • Seleccioneu totes les seqüències de la pista 1 i cliqueu a sobre amb l'eina enganxar .
 • Feu la mateixa operació amb la pista 2.
 • Anomeneu la seqüència de la pista 1, Flauta i la de la pista 2, Xilofon, clicant sobre les seqüències amb l'eina text .

Si escolteu ara la peça veureu que sonen els dos instruments (flauta i xilofon) exactament igual. El pas següent serà transportar el xilofon una quarta avall.

 • Seleccioneu la pista 2 (xilofon), feu doble clic a l'extrem dret de la línia transponer en la caja de parámetros de secuencia i escriviu -5 (són 5 semitons avall) com podeu veure a la imatge 11.

Imatge 11

Per acabar, podríem repetir dues vegades aquest mateix passatge i escriure una coda.

 • Seleccioneu les seqüències de flauta i xilofon. Ho podeu fer clicant sobre una seqüència i, mantenint la tecla Majúscules premuda, fer clic sobre l'altre seqüència.
 • Premeu Ctrl+C per copiar-les.
 • Situeu la línia de posició en el compàs 17 i premeu Ctrl+V per enganxar-les.
 • Pel que fa a la pista de percussió, esborreu la seqüència d'aturada que havíeu inserit anteriorment. Els loops es tornaran a repetir indefinidament.
 • Inseriu una nova seqüència d'aturada en la posició "29 1 1 1".

Com la peça tindrà, definitivament, 32 compassos podeu indicar el final de la mateixa en la finestra Transporte.

 • Feu dos clics al requadre Song End (final de cançó) de la finestra Transporte i introduïu la posició "33 1 1 1". (Imatge 12)

Imatge 12

A continuació introduirem la coda.

 • Sense tenir cap seqüència seleccionada premeu Ctrl+3 per obrir l'editor de partitures. D'aquesta manera tindreu en pantalla les partitures de tots els instruments. Esborreu els tres darrers compassos de les pistes 1 i 2 i escriviu:

En aquests tres últims compassos deixarem el xilofon amb la mateixa línia melòdica que les flautes. Ara només queda esborrar la percussió del darrer compàs, deixant només les de la primera pulsació per reforçar l'efecte de final conclusiu.

 • Copieu la seqüència original de percussió i enganxeu-la en la posició "29 1 1 1".
 • Premeu Ctrl+6 per obrir la finestra Matrix i deixeu el compàs 32 igual com en la imatge 13.

Imatge 13

Escolteu el resultat i guardeu el fitxer com m5p3_01.lso.