L'objectiu d'aquesta pràctica és familiaritzar-se amb l'edició de seqüències i en l'ús de les finestres Lista de Eventos i Matrix.

Edició de seqüències i events

En aquesta pràctica obrirem el fitxer que heu modificat en la pràctica anterior i l'heu desat amb el nom m5p1_01.lso i editarem algunes de les seqüències que el formen.

Edició de seqüències

 • Executeu el Logic Fun i obriu el fitxer que heu desat a la pràctica anterior amb el nom de m5p1_01.lso.

En la finestra Arrange es poden desplaçar seqüències a altres pistes o a altres posicions utilitzant l'eina punter

Ara inserirem una part B abans de la secció groove.

 • Amb l'eina punter seleccionada i en un espai buit, al final del tema, premeu el botó del ratolí i arrossegueu-lo fins a seleccionar amb un quadre totes les seqüències de la secció "grove".
 • Un cop seleccionades, cliqueu a sobre i arrossegueu-les vuit compassos a la dreta, fins la posició "41 1 1 1". Us podeu guiar amb la línia d'informació a la part inferior de la finestra. El resultat ha de ser com el de la imatge 1.

Imatge 1

Recordeu que si us equivoqueu podeu desfer el darrer pas de l'edició anant al menú Edición | Deshacer.

Podeu tenir seleccionada una eina diferent per a cada botó del ratolí. L'únic que heu de fer és clicar sobre l'eina que vulgueu amb el botó del ratolí que desitgeu.

A continuació haureu de copiar la secció "tema B" a l'àrea que ha quedat buida al moure la secció "groove".

 • Seleccioneu les seqüències de la secció "B groove" mitjançant un quadre de selecció.
 • Mantenint premuda la tecla Ctrl cliqueu sobre la selecció i arrossegueu el ratolí fins la posició "33 1 1 1". Una còpia de les seqüències seleccionades ompliran l'espai buit.

A continuació, dividirem en dues parts la seqüència que acabem de copiar i transportarem un to la segona meitat.

 • Seleccioneu les seqüències copiades
 • Aneu a la caja de herramientas i cliqueu sobre l'eina tisores per seleccionar-la. El punter del ratolí, quan estigui sobre l'àrea Arrange, prendrà la forma d'unes tisores.
 • Cliqueu sobre una de les seqüències seleccionades i mantingueu premut el botó del ratolí. Si us fixeu en la línia d'informació podreu ajustar la posició exacta d'edició. Escolliu la posició "37 1 1 1" (compàs 37). Quan deixeu anar el botó del ratolí les seqüències quedaran tallades com podeu veure a la imatge 2.

Imatge 2

 • Seleccioneu, del compàs 37 fins al 41, en les diferents seqüències menys en la de percussió; d'aquesta manera evitareu transportar aquesta seqüència ja que això modificaria els instruments de percussió utilitzats en l'arranjament original.

Fixeu-vos en el paràmetre Transponer en la caja de parámetros de secuencia. Si hi ha un asterisc vol dir que les seqüències seleccionades ja contenen valors de transposició però, com els paràmetres de seqüència sempre funcionen relativament, les diferències en la transposició es mantindran intactes.

 • Cliqueu a la dreta de la línia de transposició i sense deixar anar el botó feu lliscar el ratolí en sentit ascendent fins que aparegui el valor "+2" (imatge 3). Quan deixeu anar el botó del ratolí el fragment s'haurà transportat un to en sentit ascendent.

Imatge 3

 • Feu doble clic en el regle de compassos, sobre el compàs 33, per escoltar el resultat de la modificació. Torneu a fer doble clic sobre el regle de compassos (imatge 4) per aturar la reproducció.

Imatge 4

El baix de la selecció que heu fet no ha estat transportat ja que és un loop i per tant no és una seqüència real. Si el voleu transportar l'heu de substituir per una còpia de la seqüència original.

 • Aneu a Archivo | Guardar como… per guardar el tema amb les darreres modificacions amb el nom m5p2_01, Logic Fun ja li assigna automàticament la extensió LSO.

La "Lista de eventos"

A la llista d'events es poden veure tots els elements MIDI de la seqüència seleccionada en forma de llistat alfanumèric.

 • Cliqueu sobre la seqüència "flauta" per a seleccionar-la.
 • Obriu la finestra llista d'events des del menú Ventanas | Abrir Lista de eventos o prement les tecles Ctrl+2.

A la part superior de la finestra podeu veure el nom de les diferents columnes. La columna estatus informa de quin tipus d'event es tracta.

Fixeu-vos que, a més a més de notes, hi ha d'altres tipus d'events. A l'esquerra de la finestra es troba un grup de botons que permeten filtrar la visualització dels diferents tipus d'events.

 • Desactiveu tots els botons, menys el corresponent a events de canvi de control , clicant amb el ratolí sobre els mateixos. Un cop fet això, a la llista, només es visualitzaran els events de canvi de control. (Imatge 5)

Imatge 5

Si torneu a clicar sobre cada un dels botons, reapareixeran, a la llista, els events corresponents a cada un dels botons activats.

A continuació inserirem dos canvis de programa, és a dir, canviarem d'instrument, per a poder passar d'un so de flauta en la primera meitat de la seqüència a un de sintetitzador per a la segona meitat.

 • Situeu la línia de posició en el tema en el compàs "25 1 1 1". Això ho podeu fer obrint la finestra Arrange i clicant sobre el compàs 25 en el regle de compassos o des de la finestra Transporte. (Imatge 6)

Imatge 6

 • Amb l'eina llapis seleccionada, cliqueu sobre el botó de canvi de programa a la finestra Lista de eventos. Amb aquesta operació s'inserirà un canvi de programa en la posició 25.
 • Mantingueu premut el botó del ratolí en el lloc corresponent de la columna VAL durant uns instants per obrir el menú desplegable i seleccioneu el programa 73 Flute. (Imatge 7)

Imatge 7

Ara inserirem un segon canvi de programa:

 • Situeu la línia de posició en el tema en la posició "29 1 1 1", i torneu a clicar sobre el botó de canvi de programa amb l'eina llapis.
 • En la columna VAL escolliu el valor 87 Bass&Lead.
 • Amb l'eina fletxa desactiveu la visualització de tots els tipus d'event menys els de canvi de programa. Heu de veure una llista com la de la imatge 8.

Imatge 8

 • Seleccioneu l'eina Solo, en la finestra Arrange, i escolteu els canvis que heu efectuat en la seqüència "flauta".
 • Deseu el fitxer amb el nom m5p2_02.

L'editor "Matrix"

L'editor Matrix s'utilitza per editar events de nota de forma gràfica. Les notes estan representades per unes barres. Aquest editor pot proporcionar una visió més precisa de la longitud, posició i velocitat de les notes.

 • En la finestra Arrange seleccioneu la seqüència "Cordes C" clicant sobre la mateixa amb l'eina fletxa.
 • Obriu la finestra Matrix des del menú Ventanas | Abrir Matrix o prement Ctrl+6.

El teclat, del marge esquerra de la finestra Matrix, ens permet conèixer l'altura de les notes

La seqüència que heu seleccionat està formada per vuit acords que, cada un està representat per un conjunt de barres simultànies.

Si us fixeu, podreu comprovar fàcilment que les longituds de nota del segon acord són desiguals i que hi ha una nota errònia en el quart acord.

 • Seleccioneu les notes del primer acord. Ho podeu fer arrossegant el ratolí o clicant sobre cada una de les notes mentre manteniu la tecla Majúscules premuda.
 • Tot seguit, escolliu l'angle inferior dret d'una de les notes seleccionades i arrossegueu-la fins el compàs 26 de manera que el final del compàs connecti amb l'inici del següent acord. Això produirà un efecte de legato en la reproducció.
 • Repetiu la mateixa operació amb la resta dels acords.

Si cliqueu sobre el requadre que hi ha a la dreta del regle de compassos (imatge 9) i feu lliscar amunt o avall el ratolí mentre manteniu el botó premut, podeu reduir l'amplada mínima dels blocs per editar amb més precisió els events.

Imatge 9

A continuació heu d'eliminar la nota errònia.

 • Seleccioneu l'eina goma i cliqueu sobre la nota que hi ha a la posició "28 1 1 1" per eliminar-la.
 • Un cop que hagueu escoltat el resultat de les modificacions que heu fet en aquesta seqüència aneu al menú Archivo | Guardar como… i deseu el fitxer com m5p2_03.