L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les funcions principals dels seqüenciadors fent una primera aproximació al seqüenciador Logic Fun.

Seqüenciadors

Els seqüenciadors són programes informàtics pensats per a la creació i producció de temes musicals. A diferència dels editors de partitures, on es treballa bàsicament damunt d'un pentagrama, els seqüenciadors s'assemblen més a un magnetòfon multipistes on es poden enregistrar i mesclar les diferents veus i instruments que formen una peça musical. Fins no fa gaire, els seqüenciadors treballaven, únicament, amb missatges MIDI. La major part dels seqüenciadors actuals permeten combinar i sincronitzar fitxers MIDI i fitxers de so digital.

Algunes de les funcions que desenvolupen els seqüenciadors són:

 • Permetre escoltar pistes enregistrades anteriorment mentre s'enregistra una de nova.
 • Enregistrar una peça en temps real o pas a pas.
 • Modificar qualsevol nota o conjunt de notes independentment.
 • Canviar el timbre assignat a una pista.
 • Canviar el temps d'una peça.
 • Programar ritardandos o accelerandos.
 • Tallar, copiar i enganxar fragments d'una pista a una altra.
 • Mesclar dues o més pistes en una sola.
 • Endarrerir o avançar fragments, duplicar sons, etc.
 • Igualar la velocitat de pulsació de les notes d'un fragment musical.
 • Enregistrar i reproduir missatges de sistema exclusiu, per emmagatzemar amb la peça, la configuració del sintetitzador que li correspongui.
 • Programar canvis de volum, panorama estèreo, etc. independents per a cada pista.
 • Editar els controladors de diversos paràmetres del so en temps real.

Els seqüenciadors són l'eina ideal per aprofitar a fons totes les possibilitats dels sintetitzadors MIDI, doncs ofereixen un control total sobre els paràmetres que aquests aparells utilitzen per a generar els sons.

La interfície d'usuari dels seqüenciadors acostuma a basar-se en una taula amb dos eixos de coordenades: el temps (eix horitzontal), i les pistes que intervenen en la composició (eix vertical). Les caselles delimitades per aquests dos eixos són elements musicals que poden ser alterats, copiats, traslladats…

La manera més habitual d'entrar informació en un seqüenciador és mitjançant un controlador MIDI connectat a l'ordinador, tot i que també pot fer-se amb altres tècniques (teclat de l'ordinador, ratolí…)

Alguns seqüenciadors incorporen també mòduls d'edició de partitures en pentagrames, tot i que acostumen a ser bastant limitats perquè no és aquesta la seva funció principal.

Funcions bàsiques del Logic Fun

El seqüenciador Logic Fun és un programa, en entorn Windows, que la companyia Emagic ofereix lliurement per a usos educatius. En l'actualitat, els seqüenciadors d'Emagic només són per entorn Mac.

En aquesta pràctica treballarem algunes de les funcions d'aquest seqüenciador com, per exemple, reproducció de fitxers MIDI, configuració de pistes i instruments, aplicació de quantització i creació de bucles (loops).

Instal·lació del programa

Per instal·lar el programa Logic Fun heu de d'executar el fitxer LogicFun48Setup.exe.que trobareu a la carpeta td113/materials/programes/logicfun.

Elements de la pantalla principal

El Logic Fun presenta els elements habituals que es poden trobar en un programa de l'entorn Windows: la barra del menú principal i diverses finestres que poden obrir-se i tancar-se, moure's i ajustar el seu tamany. Un cop carregat un tema musical apareixerà la finestra Arrange des d'on podeu accedir a les diferents pistes.

Una pista pot estar formada per diverses seqüències representant cada una un enregistrament individual o "toma". Cada cop que es dugui a terme un enregistrament es crearà un seqüència a la pista en la que s'estigui enregistrant. Podem dir que una seqüència és com un contenidor on es troben les dades MIDI que s'estan utilitzant i que poden ser notes, dades de control, canvis de programa, etc.

En la imatge següent podeu veure la pantalla principal del Logic Fun.

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.

Passeu el ratolí per sobre de la imatge per veure els comentaris

Reproducció d'un tema

En primer lloc, obrirem el programa i carregarem el fitxer practica1.lso que podeu trobar comprimit a la carpeta td113/materials/zip.

 • Un cop l'hagueu instal·lat, cliqueu dues vegades sobre la icona del Logic Fun per executar el programa. La pantalla principal mostrarà la finestra Arrange buida i la barra de menú principal.
 • Aneu al menú Archivo | Abrir… i obriu el fitxer practica1.lso. Veureu una finestra semblant a la imatge 1.

Imatge 1

Per poder escoltar el tema, heu de seleccionar un controlador MIDI. Logic Fun permet assignar, de manera independent, un controlador a cada una de les pistes, podent utilitzar controladors diferents en un mateix tema.

 • Seleccioneu la pista 2 clicant a l'esquerra del número de pista. (Imatge 2)

Imatge 2

 • Feu clic a la caixa de paràmetres de seqüència, sota de Canal, per a que us aparegui la llista de controladors i seleccioneu el que vulgueu utilitzar. Feu la mateixa operació amb la resta de les pistes. (Imatge 3)

Imatge 3

 • A continuació executeu el fitxer clicant el botó Play de la finestra Transporte o bé prement la tecla Retorn. El botó Play s'il·luminarà, la línia de posició es començarà a moure i podreu escoltar la peça. (Imatge 4)

Imatge 4

La finestra Transporte, s'utilitza per activar les funcions de reproducció i enregistrament i també per modificar el tempo, el compàs i altres operacions.

Si voleu que durant la reproducció la finestra sempre mostri la línia de posició en el tema, heu de tenir activat el botó Catch. (Imatge 5)

Imatge 5

 • Per aturar la reproducció cliqueu amb el ratolí sobre el botó Stop de la finestra Transporte.

També podeu aturar la reproducció prement la tecla 0 del teclat numèric. Podeu tornar a l'inici de la peça prement dues vegades la tecla 0 del teclat numèric.

Per escoltar per separat una pista sencera o una seqüència podeu seleccionar, amb el ratolí, l'eina Solo (imatge 6) i mantenir premut el botó esquerra del ratolí en la posició de la seqüència que vulgueu començar a escoltar.

Imatge 6

Pistes i instruments

Amb el fitxer practica1.lso carregat, podeu veure a la pista 1, les seqüències "A intro", "B groove", i la resta d'entrades. A la columna de pistes, en la pista 1 apareix "No out" (sense sortida). Les seqüències d'aquesta pista muda només són marcadors per a les diferents parts del tema.

A la resta de les pistes podeu trobar els instruments del tema de pràctica: piano, a la pista 2, baix, a la pista 3, guitarra, a la pista 4 i així successivament.

El canal MIDI utilitzat per a cada pista està indicat en la columna de pistes, així com una icona representat a cada instrument.

Si voleu modificar el tamany de les diferents parts que formen la finestra heu de situar el ratolí en la cantonada superior esquerra de l'àrea Arrange i quan el punter adopti forma de creu cliqueu i sense deixar anar arrossegueu el ratolí. (Imatge 7)

Imatge 7

Quantitzar

S'anomena quantitzar a la correcció rítmica de notes, en base a una plantilla. Quan apliquem aquesta funció en Logic Fun, es mouen totes les notes a les posicions exactes de la plantilla.

A continuació utilitzarem la seqüència "Groove Real-time" per a provar aquesta funció. La temporització d'aquesta seqüència està lleugerament alterada de manera que serà necessari corregir-la a través de la quantització.

Si activeu el metrònom podreu escoltar el canvi amb més claredat.

 • Activeu el menú Opciones | Configuraciones | Configuración metrónomo… per accedir a la finestra Claqueta MIDI. Cliqueu a la dreta de Puerto per a seleccionar un controlador MIDI, sense el qual no podríem escoltar la claqueta. La resta dels paràmetres els podeu deixar tal i com estan. (Imatge 8)
 • Cliqueu OK

Imatge 8

 • A continuació aneu al menú Opciones | Configuraciones | Opciones de grabación… i comproveu que estiguin marcades les mateixes caselles que a la imatge 9.

Imatge 9

 • Cliqueu sobre el botó metrònom de la finestra Transporte per activar-lo. El botó s'il·luminarà. (Imatge 10)

Imatge 10

 • Amb l'eina Solo seleccionada, manteniu premut el botó del ratolí sobre la seqüència i podreu apreciar com el ritme no acaba de quadrar del tot.
 • Deixeu activada la seqüència "groove realtime" i aneu a la Caja de parámetros de secuencia, manteniu premut el botó esquerra del ratolí a la dreta de Cua. En el menú desplegable que us apareixerà escolliu l'opció 16D Swing, i deixeu anar el botó del ratolí. La configuració de la quantització es mostrarà en la Caja de parámetros de secuencia. (Imatge 11)

Imatge 11

 • Torneu a reproduir la seqüència i comprovareu que sonarà perfectament ajustada al tempo.
 • Proveu amb altres valors de quantització per distingir bé aquest efecte.

Fixeu-vos en les configuracions de quantització de diferents parts del tema. Es podria anar variant de manera que el so de les tornades disposi de més swing que el de les estrofes.

Loops

Els loops o bucles, són repeticions automàtiques d'una seqüència. La funció loop permet repetir un passatge tantes vegades com es vulgui sense haver-lo de copiar. Utilitzant aquest recurs afegirem una cabassa al tema practica1. Aquesta cabassa només estarà present en la tornada i en la secció C. Com podeu veure ja existeix una seqüència de nom cabassa en la pista 10, encara que ara està silenciada. Quan una seqüència està silenciada apareix un asterisc davant del nom i amb el voltant il·luminat. (Imatge 12)

Imatge 12

 • Feu clic sobre la seqüència amb l'eina mute . La seqüència deixarà d'estar silenciada i quedarà seleccionada.
 • A continuació activeu l'eina loop en la caja de parámetros de secuencia clicant a la dreta de la paraula loop de manera que aparegui la paraula ON. (Imatge 13)

Imatge 13

 • Un cop tingueu el loop activat haureu de veure la pista cabassa com a la imatge 14.

Imatge 14

En el Logic Fun, un loop es repeteix fins que es troba amb un altra seqüència a la mateixa pista, per tant, tal i com ho tenim ara la seqüència de la cabassa es repetirà fins al final del tema. Com això no ens interessa, desactivarem la cabassa inserint un seqüència buida al principi de la secció C.

 • Seleccioneu l'eina llapis i cliqueu sobre la pista "cabassa" en la posició 25 1 1 1 per insertar una seqüència nova buida; això farà que la cabassa s'aturi en el compàs 25. La pista "cabassa" tindrà l'aspecte de la imatge 15

Imatge 15

Fixeu-vos que si manteniu premut el botó del ratolí al clicar sobre una seqüència, a la part inferior de la pantalla us mostra la posició del punter. Si voleu variar aquesta posició podeu arrossegar el ratolí sense deixar anar el botó fins que trobeu la posició desitjada.(Imatge 16)

Imatge 16

En el cas de que us equivoqueu aneu al menú Editar i desfeu la darrera operació. També podeu desfer la darrera operació que hagueu realitzat prement Ctrl+Z.

Per acabar, heu de copiar la nova part de la cabassa en la secció groove.

 • Mantenint premuda la tecla Majúscules cliqueu sobre la sequència "cabassa" i la seqüència buida que heu afegit; d'aquesta manera tindreu les dues seqüències seleccionades.
 • A continuació premeu la tecla Ctrl i, sense deixar-la anar, cliqueu sobre la selecció i arrossegueu-la fins el compàs 33. D'aquesta manera copiareu tot el passatge, incloent-hi la seqüència d'aturada.
 • Cliqueu el menú Archivo | Guardar como...
 • Deseu el fitxer amb el nom m5p1_01, el programa li afegirà la extensió lso. (Imatge 17)

Imatge 17