Llocs web: Google Sites

Principis bàsics d'edició

Llocs web: Google Sites està basat en Google Sites, un editor de pàgines web. Es tracta d'una aplicació en línia, com Documents Google Drive, associada al compte de La meva XTEC

L'objectiu d'aquesta aplicació és crear un lloc web d'una manera ràpida i senzilla, sense tenir coneixements de programació.

Amb Llocs web: Google Sites, crear i mantenir un lloc web és senzill i ràpid i, a més, podeu utilitzar plantilles que us faciliten tant la creació de l'estructura general com la de cadascuna de les pàgines.

Crear el lloc

Els meus llocs web

Recerca genèrica a Youtube

Google Sites

Per crear un lloc web només cal que cliqueu sobre Crea al menú principal de Llocs web: Google Sites. https://sites.google.com/a/xtec.cat/. S'obrirà una pàgina amb un formulari al qual s'ha de determinar i seleccionar:

 • El nom del vostre lloc, que aparaixerà a la capçalera de la pàgina
 • La URL o adreça del vostre lloc web, que serà http://sites.google.com/site/nomdellloc/, on vosaltres decidiu què hi ha d'anar a "nomdellloc". El sistema comprovarà si la URL està lliure.

Poseu un nom al vostre espai web

Poseu un nom al vostre espai web

Google Sites

Menú principal d'edició

En el menú principal de Llocs web: Google Sites, l'usuari accedeix als diferents elements d'edició.

Menú principal d'edició

Menú principal d'edició

Google Sites

Les diferents opcions de configuració del vostre lloc web estan agrupades en:

 • Accions de la pàgina
 • Plantilles de la pàgina
 • Accions del lloc

Opcions sobre la pàgina

Opcions sobre la pàgina

Google Sites

Edita el disseny del lloc

Dins d'Accions del lloc, entre d'altres opcions, podrem editar el disseny del lloc web:

Menú edició lloc web

Menú edició lloc web

Google Sites

L'usuari pot modificar la capçalera, la navegació horitzontal, la barra lateral i el peu de pàgina. Quan l'usuari modifica la barra lateral, tindrà a la seva disposició els següents elements per integrar dins d'aquesta secció de la navegació:

 • Navegació
 • Text
 • Activitat recent del lloc
 • Activitat recent de l'usuari
 • Compte enrere
 • Propietats del lloc
 • Autors de la pàgina

Selecció d'elements nous de la barra lateral

Selecció d'elements nous de la barra lateral

Google Sites

Gestiona el lloc

Aquesta opció del menú dón accés a opcions de catalogació del lloc web i a accions de configuració com la gestió de fitxers adjunts, la modificació de les plantilles de la pàgina o la selecció de temes, colors i tipus de lletra.

Gestió del lloc

Gestió del lloc

Google Sites

Opcions de compartició

L'administrador del lloc web configura els diferents nivell d'edició i visualització del lloc, a través del menú de gestió.

Gestiona el lloc

Gestiona el lloc

Google Sites

Si el vostre lloc web és públic, tothom el podrà veure. Si no és públic, podreu decidir quines persones hi accediran com a editors. En ambdós casos podeu també compartir el vostre lloc web amb d'altres persones que tinguin més permisos:

 • De propietat, i en aquest cas podran fer totes les accions que vosaltres hi podeu fer.
 • De col·laboració: podran editar pàgines però algunes accions, com ara canviar la configuració del lloc, convidar persones amb permisos de propietat o editar la barra lateral, no les podran dur a terme.

Les persones que tenen només permisos de lectura no veuen la barra d'edició que sí que veuen les persones amb permisos de propietat o de col·laboració.

Podeu publicar el lloc web només al domini XTEC, de manera que només les persones amb compte XTEC el podran veure.