LA COMUNICACIÓ EN LES OBRES D'ART

Comunicació artística. Recursos TAC. Interpretació

Interpretar una obra d'art sempre parteix d'un punt de vista personal que connecta amb els coneixements previs, les experiències i les vivències de cadascú.
D'una banda, l'art és el vehicle ideal per desvetllar connexions personals de l'altra, és una eina excel.lent per detectar i intuir els sentiments, els motius i els interessos de les persones a partir de l'observació i la deducció.

L'art és el vehicle ideal per a educar en l'anàlisi social: detectar, intuir els sentiments, els motius i els interessos de les persones. En treballar aquests aspectes les preguntes han de ser prou obertes com perquè ajudin a les persones a desenvolupar la seva capacitat de raonament ,d'observació, deducció i de fer conjectures a partir de les imatges projectades.

Per portar a terme aquesta activitat necessitareu tenir un compte a Flickr\\.

Si ho necessiteu, podeu podeu consultar aquest el següent tutorial abans d'utilitzar Flickr.


Activitat: Interpretació d'imatges. Educació de la mirada i el pensament crític a partir d'imatges de Flickr

1. Un cop us heu donat d'alta a Flickr heu de crear una Galeria amb un mínim de fotografies .
Seguint l'enllaç teniu les explicacions per crear una galeria. També les podreu trobar dins del mateix espai de Flickr un cop us hagueu donat d'alta.

2. Escolliu una fotografia d'entre les que heu sel.leccionat i responeu de manera breu a les preguntes següents. No es tracta de fer un comentari molt extens de la fotografia, sinó més aviat unes pinzellades que puguin servir de guia per entendre la fotografia.

Guió per a comentar les fotografies
Valoració objectiva -Quin pla s'està utilitzant?
-Des de quin punt de vista està presa la fotografia?
-Quina angulació fa servir?
-Quin enquadrament pots observar en la imatge?
Valoració subjectiva -Què hi ha representat en cada imatge?
-Què creus que està passant?
-Quin sentiment et transmet aquesta imatge?
-Pots dir alguna cosa del personatge?
-Creus que el títol de l'obra ajuda a interpretar el contingut?
Valoració personal -Quina opinió tens sobre cadascuna de les imatges?
-Inventa alguna situació anterior i/o posterior a la representada en la imatge

Esquema per comentar una fotografia: www.xtec.cat/~pgomez1/documents/Doc%20III.doc))

4. Pengeu l'enllaç de la vostra galeria al fòrum del mòdul 2. També hi haureu de penjar el comentari de la fotografia escollida.

3. ACTIVITAT D'AMPLIACIÓ: Projecteu les imatges als vostres alumnes utilitzant el canó de projecció o la pissarra digital. Feu les preguntes obertes. Recordeu que no hi ha una resposta correcta, totes les interpretacions són personals i vàlides.

Projecció d'imatges amb el canó 001Projecció d'imatges amb el canó 002Projecció d'imatges amb el canó 003

Glossari de termes utilitzats en fotografia: http://www.quesabesde.com/camdig/glosario.asp?id=A

Pla: http://www.xatakafoto.com/2007/10/19-curso-de-fotografia-8-tipos-de-plano

Punt de vista: http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=62

Angulació: http://www.fotonostra.com/fotografia/angulacion.htm

Enquadrament: http://www.fotonostra.com/fotografia/encuadre.htm