Els blocs i la blogosfera

Amb aquesta pràctica es pretén donar a conèixer què són els blocs i mostrar diferents utilitzacions didàctiques dels mateixos.

Què són els blocs?

La neoloteca de www.termcat.cat, en dóna la definició següent:

Bloc: Pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.

Si anem a la Viquipèdia trobem la següent definició:

En informàtica, un bloc (informalment també weblog, blog, dip -diari personal interactiu- o bitàcola) és un espai personal d'escriptura a Internet. Una mena de diari en línia, un lloc web que una persona utilitza per a escriure periòdicament, en el qual tota l'escriptura i l'estil s'utilitza via web.

Aquestes dues definicions permeten entendre que un bloc és un espai a Internet on es pot escriure lliurement: opinions, informacions, temes… També està clar que a la idea de "diari personal" s'hi afegeix el mot "interactiu": és a dir es defineix el bloc com a espai personal d'escriptura que pot interactuar amb altres persones.

Els blocs i el nou vocabulari

A partir de la paraula 'bloc' ('blog') han sorgit noves paraules:

 • 'Blocosfera' ("blogosfera" i també "catosfera" en català ), que es refereix a l'univers dels blocs, la vida que desprenen els blocs a la xarxa.
 • 'Blocaire' ('weblogger', 'blogger'), es refereix a l'autor de blocs.
 • 'Post', cadascun dels articles escrits en un bloc per un blocaire.
Els blocs, un nou recurs?

Els blocs esdevenen una nova eina i una nova manera de comunicar-se: escriptura-lectura-resposta-escriptura…. Qui diu que avui en dia no s'escriu ni es llegeix?

A més a més no representen cap dificultat tècnica per publicar continguts a la web.

Tot fa pensar que tots aquests ingredients (manca de dificultat, facilitat per escriure, escriure per interactuar…) poden ser molts bons recursos per utilitzar a les escoles.

Ús educatiu dels blocs

Principalment l'ús educatiu dels blocs a primària es centra en el que Narcís Vives ha anomenat escriptura en xarxa:

"El procés no s’acaba amb la publicació del post.. Aquest gènere d’escriptura en xarxa continua després de la publicació, amb els comentaris que puguin fer els lectors amb els quals l’autor del post interactua."

"De la redacció clàssica que només era llegida pel professor, passem a un entorn de publicació en xarxa on els alumnes escriuen sobre els temes que els interessen (la mà esquerra del/la profe és important ) i poden llegir (veure, escoltar…) les intervencions dels altres."

D'aquesta manera, a partir de la idea que els blocs fan que la escriptura esdevingui interacció i comunicació podem classificar els blocs segons les seves finalitats i segons siguin individuals o col.lectius.

Cliqueu a sobre de la imatge per tal de veure aquest mapa conceptual. Es mostren 12 possibilitats didàctiques diferents amb els seus respectius exemples.

Navegueu per tots els enllaços d'aquest mapa conceptual per tal de conèixer diferents possibilitats didàctiques dels blocs.

http://anna.ravalnet.org/formacio/esquemablocs.html

Observeu amb atenció aquesta vídeo de Rachel Boy, una mestra de New Zealand, és prou clar per entendre l'ús educatiu dels blocs. Explica les raons de per què utilitzar els blocs amb frases i imatges:

 • per a la comunicació,
 • per a la instrucció,
 • per a la propietat,
 • per a compartir,
 • per a la col·laboració,
 • per a la discussió,
 • per l' "empowerment" (el fet de delegar poder i autoritat als alumnes i de conferir-los el sentiment que són amos del seu propi treball),
 • per a la interacció,
 • per a la motivació,
 • per a la participació,
 • per al contracte,
 • per a l'entusiasme,
 • per a la conversa,
 • per a la creativitat,
 • per a la reflexió,
 • per ampliar les parets de l'aula,
 • per donar als estudiants una veu,
 • per donar als estudiants una audiència,
 • per donar als estudiants un ambient on s'aprèn,
 • per donar-los les habilitats útils per al seu futur digital,
 • escriure per aprendre, bloc per aprendre

S'ha de tenir present que treballar amb blocs ens possibilita treballar de forma col·laborativa i el que és útil pels alumnes ho és també pels mestres. D'aquesta manera trobem molts blocs de mestres que interactuen entre ells per tal de compartir idees, recursos, materials… és a dir a través dels blocs poden treballar de forma col·labotaiva i en xarxa. El bloc Educa't-Educa'm és un bon exemple de bloc educatiu elaborat per mestres.

Creació d'un bloc

Aquí teniu un mini turorial de com crear un bloc a xtecblocs.

blocs

Cal que tingueu en compte que el bloc que creareu i utilitzareu en aquest curs s'allotjarà a l'espai de proves dels blocs xtec. Paral·lelament podeu crear el vostre bloc personal, d'aula o de centre definitiu.

Enllaços per més informació