Un altre proposta: les paraules no van soles

Aquesta pràctica es una continuació del treball de discriminació auditiva iniciat a la pràctica anterior. Es tracta de fer un projecte al voltant del so, perquè el nen s’adoni de la importància que té i la seva presència en tots els àmbits més quotidians de la vida diària: l’olla quan bull, la porta que s’obre i es tanca, algú que puja les escales, els cotxes, etc.

Fem diferents propostes per desevolupar aquests aspectes, que explicarem breument, però que es poden enregistrar o preparar amb la metodologia explicada en la pràctica 4:

 • Escoltar des d'un CD o un arxiu d'àudio, diferents efectes de so: una tempesta, el mar, un gerro que es trenca, etc. Com ja s'ha descrit a la primera pràctica, aquests efectes es poden trobar fàcilment a Internet. En la sessió de discriminació auditiva, els nens i les nenes han d’identificar els sons correctament.
 • Aquests mateixos efectes de so permeten inventar una història que els nens han d’anar enfilant segons la seva imaginació. En aquesta activitat és convenient que el mestre prengui alguna nota de manera que al final de la sessió pugui fer-ne memòria de la història i si cal narrar-la de nou. Els nens i les nenes poden fer un dibuix o bé escriure’n algunes frases (segons el nivell).
 • Fer adonar els nens que hi ha sons a la classe que els són familiars i que sense veure’n la procedència poden endevinar-ne la procedència. Es tracta de produir sons habituals de la classe: obrir i tancar les finestres o una porta o algun calaix que s'obre o es tanca, un llapis que cau a terra, un guix que pica la pissarra, etc.; i els nens i les nenes han fer prediccions i endevinar quina n’ha estat la possible causa.
 • El mestre explica un conte de manera que sigui possible que els nens inventin els efectes de sonors. Es poden fer dues versions d’aquesta activitat:
  • en la primera opció, els nens i nenes inventen lliurement les onomatopeies adients a l'història;
  • en l'altra es tracta d'un treball més elaborat, amb onomatopeies ja preparades prèviament: soroll del vent, de trons, una porta que grinyola, etc.; i els alumnes els han d’anar inserint a mesura que convingui segon el desenvolupament del conte.
 • Escoltar un conte tota la classe parant atenció a tots els elements sonors que el componen: paraules, música, sons i silenci. Pot ser molt útil, per exemple, el que podeu haver enregistrat a la pràctica 3.
 • Com a treball més adient per a racons o com activitat individual es pot fer escoltar un conte o una música. Els exercicis que es poden desenvolupar a partir d’aquí són:
  1. complimentar una fitxa on es demana la identificació del diferents protagonistes del conte escoltat o triar el dibuix més adient per il·lustrar la cançó.
  2. fer un dibuix lliure del conte o la cançó, o bé pintar-ne algun de preparat.
  3. omplir una fitxa on els alumnes hauran d'identificar els diferents elements que produeixen efectes sonors i que surten al conte.
  4. a partir de Cicle Inicial es pot treballar la comprensió oral mitjançant preguntes sobre el text.
 • La música és un element molt important. Amb un CD o bé si teniu ordinador a la classe, amb diferents tipus de música, els nens han de dir per a quin tipus d’història serien adequades: música divertida, de por, de suspens, trista, etc. Poden també, a partir de cicle inicial, buscar una petita història per a cada música. També es pot buscar la música més adient per a algun text, però a aquestes edats la tria s'ha de limitar a tres o quatre músiques com a molt.