Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cursos:curriculum:inf_pri:cinf:index [2018/10/02 13:05]
mmiro3 [Contingut de cada part]
cursos:curriculum:inf_pri:cinf:index [2018/10/02 13:22] (actual)
mmiro3
Línia 3: Línia 3:
 \\ \\
  
- 
-{{ :​cursos:​curriculum:​inf_pri:​cape:​aval:​taller:​pagina_web_en_construccio.png?​nolink&​400 |}} 
  
 ====Descripció general del materials==== ====Descripció general del materials====