Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:index [2017/10/10 07:21]
mbeltr49
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:index [2017/10/10 07:30] (actual)
mbeltr49
Línia 14: Línia 14:
 La programació és fruit de la reflexió pedagògica dels equips docents i respon bàsicament a 4 preguntes que fan referència als alumnes: La programació és fruit de la reflexió pedagògica dels equips docents i respon bàsicament a 4 preguntes que fan referència als alumnes:
  
-{{:​nou.png?​30}}+{{:​nou.png?​30&nolink}}
 \\ \\
 [[http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​.content/​home/​departament/​publicacions/​colleccions/​competencies-basiques/​primaria/​programar-educacio-primaria.pdf|{{:​cursos:​curriculum:​inf_pri:​cape:​prg:​programar_per_competencies_a_l_educacio_primaria.png?​200 |}}]] [[http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​.content/​home/​departament/​publicacions/​colleccions/​competencies-basiques/​primaria/​programar-educacio-primaria.pdf|{{:​cursos:​curriculum:​inf_pri:​cape:​prg:​programar_per_competencies_a_l_educacio_primaria.png?​200 |}}]]