Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:gc [2019/12/20 12:22]
fsegura2 [Taula]
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:gc [2019/12/20 12:23] (actual)
fsegura2
Línia 43: Línia 43:
 {{:​nou.png?​30&​nolink}} {{:​nou.png?​30&​nolink}}
 \\ \\
-[[https://​drive.google.com/​file/​d/​1J-SH1XNWOLqMHrSHy1sCKh5r6HvZMfZy/​view|{{:​cursos:​curriculum:​inf_pri:​cape:​prg:​objectius_daprenentatgec.001_1_.jpeg?​250| }}]]+[[https://​drive.google.com/​file/​d/​1FYK_NHmAbbsVJbADbOANNgdU_SBCAE-5/view?​usp=sharing|{{:​cursos:​curriculum:​inf_pri:​cape:​prg:​objectius_daprenentatgec.001_1_.jpeg?​250| }}]]
 \\ \\