Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:etapa [2019/02/28 13:23]
fsegura2 [Taula]
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:etapa [2019/02/28 14:34] (actual)
fsegura2 [Taula]
Línia 6: Línia 6:
  
 | <​html><​div style="​background-color:#​a02013;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html>​**Documents generals d'​etapa** <​html></​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |||| | <​html><​div style="​background-color:#​a02013;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html>​**Documents generals d'​etapa** <​html></​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||||
-| **E0** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​goo.gl/​oo7QEd|Les dimensions a cop d'​ull]] ​{{:​nou.png?​18}} ​                                                                                                                             ​|         ​| ​                                                                                                                         |+| **E0** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​goo.gl/​oo7QEd|Les dimensions a cop d'​ull]] ​                                                                                                                                             |         ​| ​                                                                                                                         |
 | **E1** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​goo.gl/​u0luXB|Competències bàsiques]] ​                                                                                                                                                  | **S1** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1VJcHivCViH9EmSlgQ1eVMzpmTYuTN709gi-hsrwl2B0/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | | **E1** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​goo.gl/​u0luXB|Competències bàsiques]] ​                                                                                                                                                  | **S1** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1VJcHivCViH9EmSlgQ1eVMzpmTYuTN709gi-hsrwl2B0/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
 | **E2** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​16pGkddLjjfMa8reizcW2diAX_0dGpy33bSBKiv3NpXw/​edit?​usp=sharing|Objectius de millora]] ​                                                                        | **S2** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1GqdeA3dderXzZTN6SyrJ7CbXmX-snge-RMG-5TbM3_g/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | | **E2** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​16pGkddLjjfMa8reizcW2diAX_0dGpy33bSBKiv3NpXw/​edit?​usp=sharing|Objectius de millora]] ​                                                                        | **S2** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1GqdeA3dderXzZTN6SyrJ7CbXmX-snge-RMG-5TbM3_g/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
-|                                                                                                                                                                                                                              | [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1o2e9-Hr9oBn-LZqxvKD2ZkJpkGBPvK046ECGllA76fM/​edit?​usp=sharing|Seqüenciació dels criteris d'​avaluació de tota l'​etapa]] ​                                  ​|         ​| ​                                                                                                                         |+|                                                                                                                                                                                                                              | [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1o2e9-Hr9oBn-LZqxvKD2ZkJpkGBPvK046ECGllA76fM/​edit?​usp=sharing|Seqüenciació dels criteris d'​avaluació de tota l'​etapa]] ​{{:​nou.png?​18}} ​                  |         ​| ​                                                                                                                         |
 | <​html><​div style="​background-color:#​a02013;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html>​**Àmbit lingüístic (Llengua catalana i Llengua castellana)** <​html></​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |||| | <​html><​div style="​background-color:#​a02013;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html>​**Àmbit lingüístic (Llengua catalana i Llengua castellana)** <​html></​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||
 | **E3** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​16uhVaaAvRsdZqENCjj5EiJNjLLbb2Lg5HbhzgEHl59k/​edit?​usp=sharing|Orientacions metodològiques]] ​                                                                 | **S3** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1CPIA4lyPuQspQ6EdjokPoDkmt9D7CPR4jo-byn8pvQ8/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | | **E3** ​                                                                                                                                                                                                                      | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​16uhVaaAvRsdZqENCjj5EiJNjLLbb2Lg5HbhzgEHl59k/​edit?​usp=sharing|Orientacions metodològiques]] ​                                                                 | **S3** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1CPIA4lyPuQspQ6EdjokPoDkmt9D7CPR4jo-byn8pvQ8/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
Línia 59: Línia 59:
 |                                                                                                                                                                                                                              | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1TjQXYzuPoAJgMcXNpi533BbRDRRslKdeftLLGMmpWwc/​edit?​usp=sharing|Àrea matemàtiques - Cicle superior EP i primer curs ESO]] {{:​nou.png?​18}} ​                     | **S8** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1CQq6TX3TaEqxLEuZW_UrqW8YZv6WNJQpapwSmqPihLw/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | |                                                                                                                                                                                                                              | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1TjQXYzuPoAJgMcXNpi533BbRDRRslKdeftLLGMmpWwc/​edit?​usp=sharing|Àrea matemàtiques - Cicle superior EP i primer curs ESO]] {{:​nou.png?​18}} ​                     | **S8** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1CQq6TX3TaEqxLEuZW_UrqW8YZv6WNJQpapwSmqPihLw/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
 | <​html><​div style="​background-color:#​a02013;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html><​html>​__________________________________________________________________________________________________________</​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |||| | <​html><​div style="​background-color:#​a02013;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html><​html>​__________________________________________________________________________________________________________</​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||||
 +