Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:ci [2016/06/10 11:43]
fsegura2
cursos:curriculum:inf_pri:cape:prg:ci [2016/07/31 23:27] (actual)
mbeltr49 [Taula]
Línia 7: Línia 7:
 | **CI2** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1yqHZcVXfqYzJFXyLSrMkEu1dR1qgS_wjx7uk8ZYot5g/​edit?​usp=sharing|Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'​avaluació]] ​                                   | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit|Document de suport]] ​             | | **CI2** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1yqHZcVXfqYzJFXyLSrMkEu1dR1qgS_wjx7uk8ZYot5g/​edit?​usp=sharing|Àrea de llengua catalana i literatura - Criteris d'​avaluació]] ​                                   | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit|Document de suport]] ​             |
 | **CI3** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1QzstZkC4Mn5gnvKcGwxgW4-ty7PUPsZbQdLFW3VqgJU/​edit?​usp=sharing|Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts]] ​                                           | **S6** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1HC_b1do9wa_xLhTs7vR9Ocv0gf1be3edjCn6CldbIL0/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | | **CI3** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1QzstZkC4Mn5gnvKcGwxgW4-ty7PUPsZbQdLFW3VqgJU/​edit?​usp=sharing|Àrea de llengua castellana i literatura - Continguts]] ​                                           | **S6** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1HC_b1do9wa_xLhTs7vR9Ocv0gf1be3edjCn6CldbIL0/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
-| **CI4** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​19J0xTkph0mFWWMCestFGWMi1ldtIyPafGQhkeD_ALhM/​edit?​usp=sharing|Àrea de llengua ​catalana ​i literatura - Criteris d'​avaluació]] ​                                   | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |+| **CI4** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​19J0xTkph0mFWWMCestFGWMi1ldtIyPafGQhkeD_ALhM/​edit?​usp=sharing|Àrea de llengua ​castellana ​i literatura - Criteris d'​avaluació]] ​                                 | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
 | **CI5** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1okpJzL4F0lPYCo5g0jQeMpEYeNHd900r1NQY5j9voHQ/​edit?​usp=sharing|Àrea de primera llengua estrangera - Continguts]] ​                                                | **S6** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1HC_b1do9wa_xLhTs7vR9Ocv0gf1be3edjCn6CldbIL0/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | | **CI5** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1okpJzL4F0lPYCo5g0jQeMpEYeNHd900r1NQY5j9voHQ/​edit?​usp=sharing|Àrea de primera llengua estrangera - Continguts]] ​                                                | **S6** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1HC_b1do9wa_xLhTs7vR9Ocv0gf1be3edjCn6CldbIL0/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
 | **CI6** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​12ebG8X0dLRIx50QM39WNXml7elUi_COecQC7NSGFWKc/​edit?​usp=sharing|Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'​avaluació]] ​                                      | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | | **CI6** ​                                                                                                                                                                                                                                                                            | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​12ebG8X0dLRIx50QM39WNXml7elUi_COecQC7NSGFWKc/​edit?​usp=sharing|Àrea de primera llengua estrangera - Criteris d'​avaluació]] ​                                      | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
Línia 30: Línia 30:
 | **CI21** ​                                                                                                                                                                                                                                                                           | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1cqAdMhvWvc6qTNNJgd7rWXDZixu8v0gNdVF3WEUfdCI/​edit?​usp=sharing|Àrea d'​educació física - Criteris d'​avaluació]] ​                                                  | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ | | **CI21** ​                                                                                                                                                                                                                                                                           | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1cqAdMhvWvc6qTNNJgd7rWXDZixu8v0gNdVF3WEUfdCI/​edit?​usp=sharing|Àrea d'​educació física - Criteris d'​avaluació]] ​                                                  | **S7** ​ | [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1R3rRnfJJg_5KHQeG1aYBUTn9Gvz--2QcZq1xeDAsQzE/​edit?​usp=sharing|Document de suport]] ​ |
 | <​html><​div style="​background-color:#​31B404;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html>​**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** <​html></​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||| | <​html><​div style="​background-color:#​31B404;​ color:​white;​ padding:​4px;"></​html>​**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** <​html></​div></​html> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||
 +