Resum del mòdul "Continguts bàsics de matemàtiques"


Es presenten, de forma molt sintètica, deu idees essencials del curs ARAMAT Mòdul "Continguts bàsics de matemàtiques". És un breu resum de la tasca desenvolupada a través de totes les activitats i reflexions proposades.

La majoria dels conceptes o processos destacats ja s’han explicitat en les diferents sessions, però alguns es troben a la base del què representa fer matemàtiques a les etapes d’Educació Infantil i Primària.