Sessió 2 - Geometria de l'espai

S’inicia l’estudi amb la geometria de l’espai, perquè el món que ens envolta té tres dimensions. Les formes 3D són les més properes i faciliten la reflexió dels infants. La sessió es centra en la manipulació i anàlisi dels prismes amb diferents materials per tal de desenvolupar de forma comprensible i viscuda la seva definició. Es fomenta la connexió del significat de la multiplicació de tres factors amb els prismes rectangulars.
Activitat 1. Prismes

Activitat 2. Ortoedres

Construcció d’ortoedres amb cubets encaixables connectant amb una activitat de numeració: L’arc de Sant Martí.

Altres activitats

Es presenten dues activitats més: fer i representar escultures i generar formes noves a partir de la unió de dues donades.
Idees clau

Per saber-ne més