Sessió 1 - Operacions. Multiplicació i divisió

Es focalitza en els diferents significats de la multiplicació i la divisió; així com en el descobriment de la compensació en la multiplicació que es vincula amb el desenvolupament del càlcul pensat i amb la representació geomètrica. Es trien aquestes operacions perquè sovint requereixen més reflexió de la se’ls dóna.
Activitat 1. Idees

Es mostren les diferents formes de resolució d’un problema i s’analitzen els diferents significats de la multiplicació i la divisió per valorar si es treballen tots.
Activitat 2. Descobrir propietats


Una connexió, mitjançant els significats de la multiplicació, entre una activitat purament numèrica i una de geomètrica.
Altres activitats. Propietats


Exemples d’activitats sobre la propietat distributiva i la seva aplicació a facilitar el càlcul.Idees clau

Per saber-ne més