Afegim recursos i activitats al nostre curs de Genètica

En aquesta pràctica afegireu recursos i pràctiques a un curs. El vostre tutor us haurà donat l'adreça de l'entorn Moodle de proves, i seguint la pràctica anterior ja us deveu haver registrat i us heu creat un curs on sou el professor o professora.

Entreu al vostre curs i cliqueu sobre Activa edició, al cantó superior dret o bé al menú d'administració. A cada tema apareixen dos menús desplegables: Afegeix un recurs i Afegeix una activitat.

Desplegueu-los i observeu-ne el contingut. Els recursos són medis de transmetre informació (documents, avisos, enllaços a webs externes…) i les activitats en canvi requereixen alguna actuació per part de l'alumne (tasques, fòrums, qüestionaris…

Passem a veure els recursos i activitats més interessants:

 • Creació d'un recurs de tipus pàgina web

Escolliu el punt on voleu inserir els recursos: a la part comuna del curs o bé a la setmana o tema corresponent. Aneu al menú Afegeix un recurs i desplegueu-lo:

Trieu l'opció "Compon una pàgina web". Així Moodle crearà una pàgina web dins del curs on podreu incloure informació. Se us obre el menú d'edició del recurs. Anomeneu-la "Conceptes bàsics de genètica". Ara ompliu el contingut de la pàgina web. Feu una cerca a Google posant-hi aquesta descripció o utilitzeu els vostres propis recursos. Introduïu a "Compose a web page" aquesta informació. Quan acabeu cliqueu el botó "Desa els canvis". Observeu el que acabeu de crear: una pàgina web amb tots els conceptes bàsics de Genètica, i en dos clics!

 • Recurs de tipus Enllaça un fitxer

En el desplegable, trieu Enllaça un fitxer o lloc web. Se us obrirà el menú d'edició del recurs. Enllaçareu un fitxer que després pujareu al lloc web. Escriviu-hi "Lleis de Mendel" i cliqueu el botó Trieu o pengeu un fitxer.

Aquesta acció obre el directori de carpetes del curs que, per defecte, conté el subdirectori backupdata, on es desen les còpies de seguretat, i moddata, on hi ha les dades del curs: fitxers d'estudiants, adjunts a fòrums, etc. Creareu un subdirectori, anomenat carpeta 1, on desareu el fitxer. Feu clic sobre el botó "Make a folder" (crea una carpeta). S'obre una finestra que us demana el nom de la carpeta nova, li dieu Carpeta 1, per exemple, i Crea. Ara ja podeu veure la nova carpeta a Fitxers. Feu doble clic sobre el nom, entreu-hi i premeu el botó "Upload" per penjar un nou document. Cerqueu i descarregueu al vostre disc dur un arxiu pdf sobre les Lleis de Mendel. Localitzeu-lo al vostre ordinador i, en acabar, cliqueu "Upload" (recordeu que vau decidir un límit de 2 Mb!).

 • Recurs de tipus Enllaça un lloc web

Escolliu una setmana i torneu a triar "afegeix un recurs" i "link to a file o web site". És el mateix formulari d'edició, però ara escriureu directament l'adreça tipus www.xtec.net. Cerqueu a google "herència". Obriu una pàgina web (http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml) amb el navegador. Poseu el cursor sobre l'adreça, botó DRET del ratolí: Copia, aneu al formulari d'edició del recurs i botó secundari, Enganxa (d'aquesta manera adreces llargues queden escrites impecablement). Per acabar, cliqueu el botó Desa els canvis i, en tornar al vostre curs, veureu els recursos afegits:

 • Inserció d'una activitat de tipus Fòrum

Activeu l'edició del curs a la part d'administració. Escolliu el punt on voleu inserir el fòrum: a la part comuna del curs o bé a la setmana o tema corresponent. Aneu al menú Afegeix una activitat i desplegueu. Trieu Fòrum, amb la qual cosa se'ns obre el formulari d'edició i configuració del fòrum. Doneu-li un nom (per exemple, nena o nen?).

En el menú desplegable podeu triar entre diferens tipus de fòrum:

 • Estàndard, obert; tothom pot iniciar un nou tema en qualsevol moment.
 • Simple, d'un sol tema, tot en una pàgina. Útil per a debats breus i enfocats, com ara un fòrum setmanal sobre un tema concret.
 • Cada persona envia un debat, els participants poden enviar un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes).

Seleccioneu "simple" i escriviu a la introducció al fòrum una pregunta de genètica, com ara: "Una drosofila femella de genotip desconegut es creua amb un mascle d'ulls blancs, de genotip (w = al·lel ulls blancs és recessiu, w+= al·lel ulls vermells és dominant). La meitat dels descendents mascles i la meitat de les femelles van sortir d'ulls vermells, i l'altra meitat dels mascles i l'altra meitat de les femelles van ser d'ulls blancs. Quin era el genotip de la mosca femella?"

Ara trieu el tipus d'intervenció dels estudiants. Per defecte, els estudiants poden encetar debats i respondre, però podeu fer que només responguin a les vostres intervencions. Heu de decidir quina serà la mida màxima dels fitxers adjunts. Us recomanem que no superin elas 200Kb. Ja només resta decidir si voleu que les intervencions siguin valorades.

Un fòrum és una activitat educativa com qualsevol altra i podeu definir criteris per fer les intervencions: nombre mínim de paraules, claredat expositiva, ortografia, sintaxi, etc. Aleshores, i en funció d'aquest criteris de valoració, podeu donar, com a professors/es, una puntuació que podeu mostrar a tothom o només a la persona interessada. També podeu deixar que siguin els propis participants que puntuïn entre ells les respostes donades al problema plantejat. També podeu fer que, tot i que el fòrum resta obert, les valoracions es tanquin un determinat dia. Les possibilitats són moltes i variades.

Premeu el botó Desa els canvis. Acabeu de crear una activitat interactiva on els/les vostres alumnes responen a un problema de genètica, poden opinar sobre les respostes del seus companys i, a més, pot donar-vos una valoració numèrica en funció dels criteris que havíeu previst!

 • Inserció d'una consulta

Una consulta consisteix en plantejar una pregunta als participants per conèixer la seva opinió o preferència. Per exemple, quin dia és més adient fer una prova, o lliurar un treball, etc. Activeu l'edició del curs. Escolliu on voleu inserir la Consulta. Aneu al menú Afegeix una activitat i trieu "Choice" (consulta). Configurareu la consulta. Poseu-li títol i escrivíu la pregunta. Ara, doneu les diferents opcions entre les quals els/les alumnes hauran de triar: dates, per exemple. Podeu limitar el temps de resposta a la consulta triant el moment en què quedarà oberta i quan es tancarà. També podeu triar si els resultats es faran públics, o no, i quan. Deseu els canvis per activar la consulta al curs.

A mesura que els estudiants vagin responent, veureu els resultats en un histograma en pantalla amb la possibilitat de descarregar-vos les dades en format Excel o text.

 • Inserció d'un qüestionari

El qüestionari us proporcionarà informació sobre com van aprenent el vostre alumnat. Agrupa un seguit de preguntes, tantes com vulgueu, que l'estudiant trobarà corregides un cop hagi enviat el qüestionari. És, per tant, una activitat que li ofereix un retorn immediat sobre l'avenç del seu treball. Alhora us permet fer un seguiment exhaustiu no solament de les respostes de cada alumne, sinó també del grup complet tot informant, entre d'altres temes, del percentatge d'encerts de cada pregunta. Activeu el curs, seleccioneu el lloc, desplegueu activitats i trieu "Quizz".

Comenceu donant-li un nom ("Preguntes", per exemple) i escriviu-hi la introducció. És important explicar aquí el nombre d'intents de què disposarà l'estudiant, com se'l puntuarà, etc. Marqueu el moment en què s'obrirà i es tancarà el qüestionari de manera que els estudiants sàpiguen el temps que romandrà obert a la seva disposició. Ni abans ni després d'aquests moments es pot contestar un qüestionari. Podeu imposar, o no, un temps màxim per respondre'l (per defecte és Cap). Podeu fer que les preguntes apareguin barrejades a l'atzar, de manera que no segueixin sempre el mateix ordre. Marqueu el nombre d'intents a l'hora de respondre el qüestionari: un sol cop, dos, tres, etc. Per defecte, és il·limitat.

Pedagògicament teniu moltes possibilitats: l'alumne pot reemprendre el qüestionari responent només les respostes errònies o canviar-les immediatament en cas d'haver-les fallat…

En el cas de qüestionaris on l'estudiant es juga una part important de l'avaluació, podeu augmentar les mesures de seguretat i evitar que es copiïn entre ells tot fent que aparegui en una finestra segura (on s'han deshabilitat una sèrie d'accions del teclat i ratolí) que ocupa tota la pantalla. També podeu dotar-lo d'una contrasenya o bé restringir les màquines des d'on és accessible. Deseu els canvis. Per afegir les preguntes haureu de fer doble clic al nom que heu posat al qüestionari ("Preguntes") i se n'obrirà la pàgina d'edició:

El primer que heu de fer és editar aquesta categoria. Seleccioneu la pestanya "Edit" i premeu el boto "Add category. Poseu-li nom. Feu doble clic a la categoria que acabeu de crear. En la pàgina d'edició trieu "Qüestions", i del menú desplegable el tipus de pregunta. Trieu, per exemple, "de resposta múltiple" (Multiple choice) i s'obrirà el formulari per editar-la. Poseu-li un títol significatiu i redacteu el text de la pregunta i les respostes.

Podeu establir el valor per a cada encert i per a cada errada.

És molt important, per millorar l'efectivitat del qüestionari, donar una bona Retroacció. Si la resposta és correcta, per encoratjar l'estudiant; si és errònia, per fer-lo adonar de l'error i portar-lo a cercar la solució. Cal assignar a cada resposta una Qualificació.

Si deixeu "none" vol dir que és errònia, i si li assigneu un percentatge vol dir que és correcta. Aquest sistema us permet plantejar una única solució correcta (amb una qualificació del 100%) o vàries de mig correctes (amb qualificacions del 50%, per exemple). Un cop redactada la pregunta, les respostes, les retroaccions i assignades les qualificacions deseu els canvis i ja teniu una pregunta en aquesta categoria. Per afegir més preguntes només cal repetir aquest procès. Es poden anar afegint a la categoria preguntes dels diferents tipus fins a tenir-ne prou per incloure-les al qüestionari.

Podeu marcar les preguntes que voleu incloure i, en acabat, prémer el botó Afegeix al qüestionari, o bé anar-les afegint d'una en una des de la icona «. A la part esquerra de la pantalla apareixen les preguntes que conté el qüestionari i la puntuació que li hem donat a cada pregunta i la total. Si, per exemple, fem un qüestionari amb 10 preguntes que valguin en total 30 punts, les notes de les preguntes s'escalaran proporcionalment.

Un cop desada la puntuació el qüestionari està acabat. Tot i això sempre podrem entrar a modificar-lo o a editar, si cal, alguna pregunta des de la solapa Visualització prèvia i fent clic sobre el número de pregunta.

Des de la solapa Informes podrem veure els resultats que han obtingut els/les estudiants al fer el qüestionari, el temps emprat, etc. Podem baixar-nos l'informe en format de full de càlcul o de text.

Altres recursos i activitats

Els recursos al vostre abast són enormes. Teniu moltes més possibilitats que podeu experimentar. I, si us animeu, podeu seguir un curs específic de Moodle en el futur… Us recomanem:

 • Tasques. Aquestes feines poden ser de tres tipus:
  • Fora de línia: consisteixen únicament en recomanacions que fa el professorat i de les quals no tindrà una constància directa que

s'hagin fet. Per exemple: Visiteu el Museu … o Mireu la pel·lícula…

 • En línia: l'estudiant ha de fer un escrit directament sobre la pantalla on es reflecteixi l'encàrrec: un redactat, respondre unes

preguntes, resoldre un problema, etc.

 • Tramesa d'un fitxer: l'estudiant coneix l'encàrrec de feina que consisteix en l'elaboració d'un material digital (fitxer de text,

d'imatge, full de càlcul, etc.) i que ha de trametre, un cop fet, al professorat des del propi curs.

 • Glossaris: són col·leccions d'explicacions de les paraules d'una obra.
 • Wikis: és un tipus de pàgina web que s'edita molt fàcilment. Per canviar una pàgina de tipus wiki només cal accedir-hi des del navegador, fer clic sobre editar, canviar allò que vulguem, previsualitzar el resultat i, si ens agrada, desar-lo. Amb aquests pocs passos els canvis fets queden fixats i a disposició de tothom que visiti la web.
 • La lliçó: és una activitat interactiva entre l'estudiant i el sistema, de manera que aquest va rebent informació seqüenciada a la qual ha de donar resposta. La resposta pot anar des de simplement fer un clic per avançar i veure una altra pantalla a respondre una pregunta del tipus que decidim. En funció de la resposta podem guiar l'estudiant per diferents camins que poden ser continuar, tornar sobre la mateixa pàgina, o bé fer un salt cap a una altra pàgina tot seguint una "ramificació".