Creació d’un curs Moodle

En aquesta pràctica entrareu en un entorn Moodle i hi creareu un curs. També ajustareu els paràmetres del curs, i hi afegireu alumnes. El vostre tutor us subministrarà l'adreça de l'entorn Moodle de proves, i la contrasenya per accedir-hi.

Una web que funciona amb Moodle sol allotjar diversos cursos. Aquests cursos es poden agrupar en categories. Per exemple, podem tenir la categoria Ciències, dins aquesta les subcategories Biologia, Geologia, etc. Dins a cada subcategoria hi podria haver els cursos (Genètica, Ecologia…)

Una altra possibilitat és crear les categories 1r d'ESO, 2n d'ESO, etc, i dins cadascuna crear un curs per cada assignatura (Català, Matemàtiques…)


Els rols a Moodle

Es pot usar Moodle des de diferents rols: bàsicament administrador, professor o alumne. Si disposeu d'un Moodle a Phobos o l'heu creat en un servei web extern, actuareu com administradors, definint les característiques generals de l'entorn: els idiomes disponibles, la seguretat, els mòduls instal·lats, les categories de cursos, creant nous cursos… És una tasca complexa, que no és objectiu d'aquest curs.

Si useu el Moodle del vostre centre, o el Moodle 1x1, actuareu com a professors. Segurament us assignaran un curs (o més d'un), que podreu configurar al vostre gust: format per setmanes o per temes, inscripció d'alumnes, formació de grups, creació de recursos i activitats (enllaços, documents, fòrums, tasques…)

El rol d'alumnes el coneixeu bé, perquè és el que teniu en aquest curs telemàtic: accés als recursos (enllaços i documents), realització de les tasques, intervencions als fòrums…

En aquesta pràctica provareu el rol de professors. Fareu servir un espai de proves habilitat a Gnomio, un servei gratuït que es finança amb publicitat (i ens ofereix retirar-la si paguem una quota).


Fem l'alta a l'entorn de proves

El vostre tutor o tutora us haurà donat l'adreça de l'espai de proves. Navegueu-hi i cliqueu sobre Entrada, a l'angle superior dret.

Us trobareu la pantalla per a entrar o bé donar-vos d'alta, que ja hem vist anteriorment.

Entreu amb l'usuari creacursos, el vostre tutor us haurà donat la contrasenya


Creem el nostre curs amb l'usuari "creacursos"

Habitualment no sereu vosaltres mateixos qui us creeu els cursos: l'administrador de Moodle els crea, i us posa com a professors. A partir d'aquell moment teniu control total sobre el contingut del curs.

En aquest espai de pràctiques hem habilitat un usuari per a crear els cursos. El seu nom és creacursos.

A la columna esquerra podeu veure un petit menú que us permet crear un curs nou.

El curs té molts paràmetres per configurar. De moment, per facilitar la feina dels tutors, escolliu com a nom llarg el vostre nom i cognom seguits, en lletres petites, i les inicials com a nom curt.

No toqueu els altres ítems, i a sota de tot cliqueu Desa.

La pantalla següent ens permet assignar professors i alumnes al curs:

Aquí podríem assignar un o més professors al curs. Cliquem Professor i a la dreta veiem la llista de tots els usuaris de Moodle. Seleccionem un o més noms i els movem a la finestra esquerra. Després cliquem el botó inferior per a desar.

Es podria fer el mateix per afegir estudiants, tot i que hi ha altres maneres. És més fàcil permetre que els mateixos usuaris s'inscriguin al curs.

El rol de Professor no editor s'assigna a un usuari que pot revisar les activitats dels estudiants, però no en pot crear de noves.

Finalment, cal fer notar que no hi ha una separació rígida entre els rols de professor i estudiant. Un mateix usuari podria ser professor en uns cursos i estudiant en uns altres:

 • el delegat o un responsable de la classe podria ser "professor" en un curs de tutoria (que s'utilitzaria per a penjar informacions útils per la classe)
 • els professors del centre podrien ser "estudiants" en un curs creat per la direcció, per a penjar documents o debatre propostes

Configurem els paràmetres del curs

Cliqueu Login (Entrada) per tornar a entrar al curs. Aquesta vegada feu servir el vostre usuari i la contrasenya, els que havíeu donat d'alta.

Si heu fet correctament els passos anteriors, a la part inferior veureu un curs del que sou professors. Entreu-hi.

Ara sí convé modificar els paràmetres del curs. A la columna esquerra cliquem sobre Paràmetres.

Els paràmetres més importants del curs són:

 • Categoria a la qual pertany
 • Nom complet del curs: el que apareix al llistat de cursos
 • Nom curt: el que apareix a la barra de navegació
 • Resum (opcional): informació sobre el curs, que es pot veure al llistat de cursos

 • Format del curs: els recursos es poden agrupar per setmanes o de la forma tradicional, per temes. El format social té un enfoc constructivista.

Al curs amb estructura setmanal, un cop fixades les setmanes que durarà i la data d'inici, es determina automàticament les dates de les setmanes en què s'impartirà. En aquestes setmanes, podreu incloure els recursos i activitats que creieu oportuns.

Al curs amb estructura per temes el que fixareu és el nombre de temes (que poden ser unitats didàctiques, quinzenes o el que vulguem) que després es poblaran amb recursos i activitats.

El curs de tipus social respon a la filosofia de Moodle, que és un entorn d’ensenyament i aprenentatge constructivista on el debat, l'intercanvi d'opinions i el treball cooperatiu tenen una gran importància.

Continuem amb els paràmetres:

 • Nombre de setmanes o temes dels que constarà el curs. Inicialment molts temes poden estar en blanc, però els podem mantenir ocults als estudiants mentre els preparem, o fins el moment adient.
 • Data d'inici del curs. Per defecte és la data de creació, però podem modificar-la. El curs no serà accessible als alumnes fins la data indicada.
 • Mida màxima dels fitxers adjunts. No podrà superar la que s'ha establert per l'entorn Moodle en general.
 • És un metacurs? Un metacurs és un curs sense alumnes propis, que agrupa altres cursos i és accessible pels alumnes d'aquests.

 • Permet inscripcions: hi ha almenys tres maneres d'afegir alumnes a un curs (prèviament els alumnes han d'estar donats d'alta a Moodle).

El més còmode és permetre les inscripcions. L'alumne entra al curs i s'obre una finestra amb una pregunta: desitja inscriure's al curs? Sempre podem deixar uns dies de marge, després tancar les inscripcions, i si un estrany s'ha inscrit al nostre curs, eliminar-lo.

Una altra opció és permetre les inscripcions, però establir una contrasenya. La podem dir a classe, o enviar-la per mail als alumnes.

Finalment podem no permetre les inscripcions, i seleccionar nosaltres els alumnes, a través de l'Assignació de rols.

 • Durada de la inscripció: en principi és il·limitada, però podeu establir el temps durant el qual un estudiant està inscrit en aquest curs. Si el determineu, per exemple 60 dies, passat aquest temps l'estudiant ja no podrà entrar-hi. Si limitem la durada de la inscripció, ens pot interessar que l'alumne rebi un avís uns dies abans del termini.

 • Grups: el mode de grups és molt útil quan treballem amb grups en una aula, o amb diferents aules del mateix nivell (1r A, B i C, per exemple).

L'opció més simple és treballar sense grups. La de grups separats fa que els estudiants només puguin veure's i treballar dins el grup. Podem tenir un curs amb el mateix contingut per a 1r A i 1r B, però els estudiants estan completament aïllats. Finalment, amb grups visibles els estudiants poden veure el que fan els d'altres grups. Per exemple poden llegir les intervencions als fòrums dels altres grups, però només debatre amb els seus companys de grup.

 • Imposa: com que algunes activitats també tenen opcions de grup, si no imposem, a nivell d'activitat podrem decidir el mode de grup que volem. Si imposem a nivell de curs, les activitats seguiran el mode de grup general.
 • Disponibilitat: podem decidir si el curs és obert als estudiant, o encara no, perquè l'estem preparant o no toca.
 • Clau d'inscripció: com s'ha comentat més amunt, podem establir una clau i comunicar-la als alumnes, per a que entrin i s'inscriguin al curs.
 • Accés de visitants: podem permetre que persones no inscrites facin una ullada al nostre curs. No podran però participar a les activitats.
 • Imposa idioma: podem deixar o no que l'alumne esculli en quin idioma vol les opcions dels menús.

La majoria dels paràmetres es poden deixar amb els seus valors per defecte. I sempre podeu tornar a modificar-los més endavant. Això sí, no oblideu clicar Desa els canvis en acabar.


Altres opcions d'administració

A la pàgina del curs, a la columna esquerra, hi ha el menú Administració. Hem estat configurant els Paràmetres del curs, ara podem fixar-nos en els altres apartats.

 • Activa edició: fa aparèixer icones i menús per a gestionar els elements de Moodle. Les icones situades a la dreta dels elements permeten desplaçar-los horitzontalment, canviar l'ordre, modificar-los, eliminar-los o deixar-los ocults als alumnes.

Amb les icones de la dreta gestionem els temes: canviant el mode de visualització (llista completa de temes o bé un per un), destacant un dels temes (el que estariem donant en cada moment), mostrant-lo o deixant-lo ocult, i canviant l'ordre dels temes.

 • Assignació de rols: ens permet seleccionar usuaris de Moodle per afegir-los al curs, com alumnes, professors…

Els professors no editors tenen menys competències que un professor. Poden corregir les activitats dels alumnes però no afegir materials o activitats noves.

 • Qualificacions: les diferents activitats poden ser puntuades pel professor. A la zona de qualificacions aquest pot veure la llista d'alumnes i puntuacions, i també agrupar les activitats per a obtenir mitjanes i notes ponderades.
 • Grups: podem agrupar els estudiants, de manera que treballin conjuntament algunes activitats, com les wikis.
 • Còpia de seguretat / Restaura: periòdicament convé fer còpia del curs. Es genera un fitxer comprimit que podem baixar, i desar al nostre ordinador o en una memòria externa.

La còpia de seguretat també permet migrar un curs d'un entorn Moodle a un altre, o bé seleccionar algunes activitats, fer una còpia parcial, i restaurar-les en un altre curs.

 • Importa: si som professors de diversos cursos en un mateix entorn, amb aquesta eina podem copiar activitats d'un altre curs nostre a l'actual.
 • Reinicia: podem comparar-ho a agafar el llibre d'exercicis i esborrar totes les respostes per a reutilitzar-lo l'any vinent. Aquesta eina elimina totes les dades dels alumnes (exercicis, intervencions a fòrums…) i deixa el curs preparat per a la següent promoció.
 • Informes: tota l'activitat dels usuaris dins el nostre curs (temps de connexió, activitats visitades…) queda enregistrada, i podem consultar-la.
 • Preguntes: accés al banc de preguntes, que són la base dels qüestionaris.

La manera de fer un qüestionari a Moodle és, primer, crear preguntes. Després les seleccionem per a preparar un qüestionari i escollim les opcions: ordre fixe o aleatori, possibilitat de repetir, penalitzacions… Les mateixes preguntes poden aparèixer en diferents qüestionaris.

 • Fitxers: en aquesta zona podem penjar fitxers per a que els alumnes se'ls descarreguin, o imatges per a usar als materials que preparem. També hi trobarem les còpies de seguretat que realitzem.
 • Perfil: accés i modificació de les nostres dades personals

Podem també accedir al nostre perfil clicant sobre el nostre nom, que apareix a dalt a la dreta i també a sota de tot de la pàgina.

Clicant sobre el nom d'un alumne entrem també al seu perfil, i accedim a registres i gràfics de la seva activitat al nostre curs.


Fem una còpia de seguretat del curs

Les còpies de seguretat són tan importants i tan obviades, que hem decidit que almenys en fareu una i ens la trametreu. El procediment és molt fàcil.

Quan fem la còpia de seguretat passarem per tres pantalles:

Primer hem de marcar els elements que volem incloure a la còpia: recursos, tasques, fòrums… La còpia pot ser completa o parcial. Cal decidir també si volem les dades d'usuari (feines i intervencions dels alumnes) o preferim el curs com estava abans de començar-lo.

Si el que pretenem és prevenir la pèrdua de dades a curs començat, inclourem les dades dels usuaris. Si en canvi estem preparant-lo per l'any vinent, o volem penjar-lo a Alexandria, no les inclourem.A la segona pantalla podem modificar, si volem, el nom del fitxer que es generarà. Per defecte s'inclou el nom curt del curs, i la data i hora de la còpia. També se'ns informa dels elements que contindrà.La tercera pantalla mostra l'avenç del procés de còpia i ens informa del resultat. La durada del procés sol ser de pocs segons, tot i que depèn de la mida i quantitat d'elements.Finalment se'ns mostra el resultat de la còpia, a la zona de Fitxers de Moodle.En aquest moment convé fer clic dret sobre el fitxer i baixar-lo al nostre ordinador. Si no ho fem, en cas de no poder accedir a Moodle tampoc no podríem agafar la còpia per a restaurar-la en un altre entorn.