Projecte del curs

El projecte és l'element amb el qual es conclou el curs. Té la finalitat que l'alumne/a apliqui els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. És indispensable per superar el curs.

Aquest projecte té un caràcter sumatiu. Això vol dir que s'anirà construint mentre va avançant el curs amb les tasques proposades a cada Mòdul. Al finalitzar l'últim Mòdul, ja el tindrem pràcticament acabat. Potser s'haurà de pulir o millorar algun aspecte i aleshores, serà quan haurem de tornar a la Pràctica Reflexiva per extreure conclusions i contrastar l'abans amb el després.

Podeu escollir una de les opcions següents:

OPCIÓ A - BLOC
El projecte consisteix en crear un bloc a XTECBlocs: http://blocs.xtec.cat
El bloc haurà de tenir la plana d'index i, com a mínim, sis categòries (una per a cada mòdul), cadascuna amb articles que incloguin text, imatges, àudio, vídeo,….. Caldrà també afegir descriptors.

El bloc ha de reflectir un treball real a l'aula amb els vostres alumnes.

Recordeu que, per crear un bloc:

 • Heu de clicar a entrar i identificar-vos amb l'usuari i contrasenya XTEC.
 • Entrar a Inscriu-te al servei i acceptar les condicions del servei.
 • Fer clic a Crea un bloc nou per començar l'edició


En finalitzar el mòdul 1 caldrà fer arribar al vostre tutor/a la proposta del projecte, especificant si voleu treballar de forma individual o en grup.
A partir del mòdul 2 començareu a treballar en el projecte.
En finalitzar el projecte caldrà fer una memòria (un full és suficient) de l'activitat on constarà:

 • Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai (per parelles, petits grups, a l'aula, a casa, a l'aula d'informàtica…)
 • Objectius didàctics relacionats amb aquesta activitat
 • Desenvolupament de l'activitat: relació seqüenciada de les activitats que s'han portat a terme amb els alumnes amb el treball previ per a l'elaboració de la idea, l'activitat que s'ha portat a terme, el material complementari (imatges, àudio, vídeo -si s'escau-) i la incorporació al bloc del treball des alumnes
 • Adreça del bloc que s'ha fet i títol del bloc

Una altra possibilitat són els Blocs de Google.

OPCIÓ B - PRESTATGERIA DIGITAL
El projecte consisteix en crear un llibre a La prestatgeria: http://phobos.xtec.cat/llibres/prestatgeria/

El llibre haurà de tenir l'índex i, com a mínim, sis capítols (un per a cada mòdul), cadascun amb vàries pàgines que incloguin text i imatges.

El llibre ha de reflectir un treball real a l'aula amb els vostres alumnes.

Recordeu que, per crear un llibre:

 • Heu de clicar a entrar i identificar-vos amb l'usuari i contrasenya XTEC del centre
 • Entrar a Inscriu-te al servei i acceptar les condicions del servei
 • Fer clic a Crea un llibre nou per començar l'edició

Si, per qualsevol circumstància, no fos viable crear un llibre a La prestatgeria digital amb l'usuari i contrasenya XTEC del vostre centre, també el podeu crear, personalment, amb Calaméo o Issuu: http://es.calameo.com/ http://issuu.com/
En finalitzar el mòdul 1 caldrà fer arribar al vostre tutor/a la proposta del projecte, especificant si voleu treballar de forma individual o en grup.
A partir del mòdul 2 començareu a treballar en el projecte.
En finalitzar el projecte caldrà fer una memòria (un full és suficient) de l'activitat on constarà:

 • Organització de l'alumnat, del temps i de l'espai (per parelles, petits grups, a l'aula, a casa, a l'aula d'informàtica…)
 • Objectius didàctics relacionats amb aquesta activitat
 • Desenvolupament de l'activitat: Relació seqüenciada de les activitats que s'han portat a terme amb els alumnes amb el treball previ per a l'elaboració de la idea, l'activitat que s'ha portat a terme, el material complementari (imatges, àudio, vídeo -si s'escau-) i la incorporació a La prestatgeria del treball dels alumnes
 • Adreça del llibre que s'ha fet o el títol del llibre i el nom del centre.OPCIÓ C - ALTRES OPCIONS
En aquests moments, a la xarxa, disposem d'una gran varietat d'aplicacions i recursos 2.0 sobre els que podem investigar, que es poden ajustar molt acuradament a la diversitat de situacions professionals, realitats i condicions del centre i de la nostra aula, millor que les proposades a les opcions de projecte anteriors. És per això que s'ofereix la possibilitat de triar altres aplicacions o recursos. Com a exemple, algunes propostes:

Treball en grup

El projecte del curs es pot lliurar de forma individual o bé podeu optar per fer un treball en grup. El vostre tutor us orientarà sobre com organitzar el grup i lliurar el vostre treball.