Ismes del segle XX

L'objectiu d'aquesta pràctica és fer un repàs als ismes musicals del segle XX utilitzant com a vehicle la trajectòria vital i artística de John Cage.

Es tracta de submergir-se en el monogràfic interactiu de la Mediateca Cage, per perdre's entre les imatges, els sons i silencis que ens porten a músiques, textos, èpoques, personatges, fotografies…, tot, relacionat amb la vida i obra d'un músic paradigma de l'agitació social del segle XX que es va reflectir de forma inevitable en totes les branques de l'art.

Aquest material és adequat per a alumnat de batxillerat tant pel contingut com per l'autonomia que es requereix per navegar per l'interactiu i dur a terme l'activitat de recerca que es proposa. Tot i així, i convenientment adaptat, es pot aplicar a diferents nivells d'ESO.

La documentació, dividida en tres parts, es pot consultar i imprimir en format PDF, la qual cosa facilita al professor/a la programació i la selecció dels continguts a treballar.

Desenvolupament de la pràctica

1. Accediu a la pàgina web de la Mediateca on-line:
http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/SHome?ID_IDIOMA=ca

Cliqueu al damunt de Recursos on-line:

dsmum6p401.jpg

2. Quan estigueu a la pàgina de Recursos on-line, cliqueu a Itineraris temàtics:

dsmum6p402.jpg

Quan hàgiu entrat, a l'esquerra trobareu tota una sèrie de títols dedicats a la música en formats diversos. Cliqueu a sobre de Cage i després a la Fitxa, allà on posa 'Accés' una altra vegada a sobre de Cage: s'obrirà l'interactiu Cage. Comproveu que comencen a sonar notes, sons…, en moure el ratolí per la pantalla ja abans d'entrar pròpiament.

3. Ara podeu remenar una mica per fer-vos una idea general de cadascun dels apartats. També es pot llegir tot el contingut en format PDF, descarregant-lo des de la part inferior dreta. Tot seguit podeu veure l'aplicatiu amb totes les seccions obertes, preparades per investigar. Per anar fent visible cadascuna de les seccions, passeu el ratolí per sobre de les tecles.

seglxx04.jpg

seglxx05.jpg

4. En cada part de l'aplicatiu hi trobareu fotografies, vídeos, fragments de peces musicals i un text explicatiu de l'època, esdeveniment, tendència, personatge. A més a més, per llegir amb comoditat amb la possibilitat d'imprimir només la part escollida, hi ha la opció d'obrir una finestra amb una icona en forma de full a la part inferior dreta. Vegeu-ne un exemple:

seglxx06.jpg

5. Com a complement teòric de suport, a la mateixa Mediateca on-line trobareu una exposició breu, però molt entenedora i esquemàtica dels trets generals de la Música del segle XX i una relació dels principals ismes, que podeu utilitzar abans, mentrestant o després per sistematitzar la cerca i les troballes.

6. Accediu a la pàgina d'inici de la Mediateca on-line per on havíeu començat la Pràctica. Al menú de la part esquerra, cliqueu a Músiques. Quan sigueu a la pàgina nova, cliqueu a Música Contemporània. En pantalla us apareixerà la pàgina següent on podreu escollir el període:

seglxx07.jpg

Programació de l'activitat

  • Metodologia. Per poder dur a terme l'activitat proposada, cada alumne/a ha de disposar d'un ordinador i ha de poder fer l'activitat de manera individual. Prèviament, cal que cada alumne/a tingui una fitxa amb les instruccions i el desenvolupament de la feina. També és recomanable haver fet, anteriorment, una introducció a la Música del segle XX.
  • Temporització. És un període prou interessant i eclèctic com perquè s'hi esmercin entre dues i quatre sessions.
  • Recursos. Ordinadors connectats a Internet i amb capacitats multimèdia. Auriculars per a cadascun dels alumnes.
  • Material adjunt. L'alumnat ha de disposar d'una fitxa de treball fitxa.


Cal fer esment, de manera especial pel seu interès, del vídeo de la interpretació en una sala de concerts de l'obra 4'33 de John Cage. http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E

Informació complementària

Podeu trobar més informació i materials sobre la música del segle XX a:

American Mavericks: lloc web editat amb la col•laboració de la San Francisco Symphony on es troba un aplicatiu força interessant sobre la peça The unanswered question de Charles Ives http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_unmixed_question.html

UOC: article de reflexió sobre la música i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, a càrrec d'un professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb bibliografia extensa i enllaços relacionats. http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/0103004/adell.html

Presencias de Música: lloc web dedicat a la investigació musical, amb una pàgina sobre la música del segle XX estructurada en una introducció i tres parts. http://presencias.net/histor/ht2013b.html

Ólobo: Revista en línia de la Universitat de Castilla-La Mancha que conté un article sobre la composició de John Cage, 4'33. http://www.uclm.es/artesonoro/olobo3/Fetterman/Variaciones.html

UBUWEB: pàgina web amb vídeos documentals dedicada a John Cage.
http://www.ubu.com/film/cage.html