CREAR

Continguts

  • Recursos d'Internet per desenvolupar la creació, exemples i models d'activitats que es poden fer en aquest camp
  • Models per a la creació d'instruments senzills, materials i procés de construcció
  • Com fer música amb l'assistència de l'ordinador i de programes específics per a aquesta finalitat
  • Enregistrament de les produccions musicals pròpies
  • Utilització d'una metodologia correcta per a la creació d'una cançó

Pràctiques

  • Pràctica 1: Per començar em fabrico l'instrument. Material destinat a alumnes de l'aula d'acollida per millorar el vocabulari i comprendre com es genera el so.
  • Pràctica 2: Formació Permanent 'online': L'Audacity. Descripció i experimentació amb el recurs d'un curs que ensenya el funcionament d'un programa per enregistrar les produccions musicals pròpies.
  • Pràctica 3: Minuets i TCS. Taller per potenciar l'expressivitat i la llibertat creativa.
  • Pràctica 4: Jocs per compondre. Com compondre música d'una manera fàcil i utilitzant els recursos en línia que ens ofereix Internet.
  • Pràctica 5: Música 2.0. La música també participa de la Web 2.0. Podem editar partitures online, fer coreografies senzilles sense moure'ns de la cadira i fins i tot tocar la bateria.