Instruments de l'orquestra

Amb aquesta pràctica, es proposa un recorregut pels diferents instruments de l'orquestra. Les couleurs de l'orchestre és un lloc web interactiu amb exemples auditius, vídeos, descripció de les diferents parts de cada instrument, proposta d'activitats, enciclopèdia musical i jocs. Prenent com a fil conductor l'òpera Otello, de Verdi, la web s'estructura en quatre parts. Vosaltres us centrareu en la secció instrumental, tot i que totes les seccions són complementàries.

Desenvolupament de la pràctica

1. Accediu a la web: Les couleurs de l'orchestre (espereu que es carregui). http://www.capcanal.com/couleurs/index.htm
També hi podeu accedir per la secció de música d'ESO de l'edu365. Trobareu l'enllaç a Enllaços d'interès.

orches00.jpg

2. Quan s'hagi carregat, passeu el ratolí per sobre dels instruments, sense clicar-hi. Comproveu que podeu anar escoltant el so de cadascun dels instruments representats.

Escolliu el violí com a exemple. Els altres instruments segueixen la mateixa estructura explicativa.

3. Primer de tot, però, podeu veure un dibuix de la distribució dels instruments de l'orquestra clicant a l'Enciclopèdia Musical, que trobareu a la part inferior esquerra de la pàgina:

orches01.jpg

Quan hàgiu entrat, a sota dels llibres, hi ha dos enllaços: un per visualitzar un esquema senzill de la classificació i l'altre per veure la distribució dels instruments.

4. Ara, torneu a la pàgina principal i cliqueu a sobre del violí. S'obrirà una pàgina on trobareu:

- A la part superior: vídeo, vocabulari i jocs.

- A la part inferior: una explicació breu de les característiques, classificació, tessitura, material, història, intèrprets, exemple sonor…

A baix de tot podeu accedir a altres instruments de l'orquestra, sense necessitat de tornar a la pàgina principal.

5. Cal esmentar de manera especial, per la realització excel·lent i els continguts, els vídeos proposats per a cada instrument.
Mitjançant fragments d'una representació d'Otello, de Verdi, se us va introduint en la funció musicodescriptiva de cada instrument i en les diverses tècniques d'execució. Una segona part del vídeo està dedicada a la relació que un músic de l'orquestra té amb el seu propi instrument tot exemplificant la manera de tocar-lo o fent referència a una part de l'obra, on precisament el "color" del seu instrument hi té protagonisme.

orches02.jpg

Els vídeos es reprodueixen amb Real Player. Fixeu-vos que, a part del tipus de connexió, hi ha un enllaç per descarregar-vos el programa, si no el teniu.

6. Quan hàgiu fet un repàs pels diversos instruments, torneu a la pàgina principal i entreu una altra vegada a l'Enciclopèdia Musical.

A més de les definicions, trobareu un seguit de jocs activitat amb la recomanació de les edats a les quals van dirigits.

orches03.jpg

Encara que els jocs estan en francès, és una bona oportunitat per conèixer termes musicals en una altra llengua.

Programació de l'activitat

  • Metodologia. Com que es tracta d'un lloc web en francès, potser seria recomanable treballar per parelles per facilitar la comprensió. Cal decidir si tots treballaran tots els instruments, o cada parella es dedica a una secció de l'orquestra. Tanmateix, s'hauria de fer una presentació del lloc web i de la seva navegació per indicar els passos que cal seguir.
  • Temps. Dependrà del que vulgueu treballar. Per exemple, un instrument, una sessió, una secció instrumental, tres sessions amb feina addicional a casa… També seria convenient haver fet un treball previ a l'aula a l'entorn dels diferents instruments de l'orquestra.
  • Recursos. Ordinadors amb connexió a Internet. Auriculars per a cadascun dels alumnes i adaptadors d'auriculars si es decideix treballar per parelles.
  • Material adjunt. L'alumne/a ha de disposar d'una fitxa de treball fitxa.

Informació complementària

Play Music: Pàgina web interactiva on a més a més de trobar informació i jocs sobre l'orquestra simfònica, es poden investigar altres aspectes relacionats amb el món de la música. http://www.playmusic.org/index.html

Els instruments de l'orquestra: web interactiva amb una descripció detallada de cadascun dels instruments, audicions i proposta d'altres audicions referents a l'instrument en concret. Disposa d'altres activitats en línia relacionades. http://www.xtec.cat/trobada/musica/index.htm

L'Orquestra Simfònica: Pàgina web interactiva amb informació detallada sobre cada agrupació de l'orquestra i cada instrument en particular amb exemples visuals (fotografies, dibuixos, vídeos) i auditius. http://grups.blanquerna.url.edu/m23/orquestra.htm

The New York Philharmonic - KidZone: lloc web amb informació interactiva dels instruments que integren una orquestra, compositors, laboratori de construcció d'instruments, composició, jocs musicals… http://www.nyphilkids.org/main.phtml