ESCOLTAR

Continguts

  • Aprofitament de fitxers àudio en diferents formats disponibles a la xarxa mitjançant recursos TIC
  • Coneixement dels recursos existents a Internet per proposar audicions de caràcter divers
  • Cerca de webs i fitxers d'àudio en diferents formats per ser utilitzats a l'aula ordinària i d'informàtica
  • Distinció dels diferents tipus de recursos auditius, formats, qualitat, mida…
  • Classificació dels recursos didàctics treballats a les pràctiques o trobats en una recerca per a una utilització posterior a l'aula

Pràctiques

  • Pràctica 1: Cançó tradicional catalana. La Crestomatia i el MusicTime com a recurs per a l'aula d'acollida
  • Pràctica 2: Instruments de l'orquestra. Exemplificació del treball amb un lloc web interactiu destinat a l'alumnat de primer cicle d'ESO
  • Pràctica 3: Instruments d'arreu del món. Exemplificació i proposta destinada a l'alumnat de primer i segon cicle d'ESO
  • Pràctica 4: Modernisme musical a Catalunya. Proposta de lloc web destinat a l'alumnat de batxillerat
  • Pràctica 5: MIDI, MP3, WAV i altres formats. Els diferents formats d'àudio disponibles a la xarxa, per a alumnes de qualsevol nivell