ANÀLISI

Continguts

  • Presentació de recursos existents a Internet que permeten treballar l'anàlisi musical a l'aula
  • Anàlisi dels diferents materials disponibles per desenvolupar o completar les programacions d'aula
  • Presentació de materials per treballar l'anàlisi musical
  • Pràctiques d'anàlisi musical

Pràctiques

  • Pràctica 1: Anàlisi formes simples. Material destinat a alumnes d'incorporació tardana
  • Pràctica 2: L'anàlisi i les MUD (miniunitats didàctiques). Material per a alumnes de primer cicle d'ESO
  • Pràctica 3: Quaderns Virtuals - Materials autoformatius per a alumnes d'ESO i batxillerat
  • Pràctica 4: Treballar la música amb una WebQuest. Material per a alumnes de segon cicle d'ESO i batxillerat
  • Pràctica 5: Entrenament auditiu. Material per experimentar amb el material musical a ESO i a batxillerat