Comprendre el lèxic musical

Continguts

  • Recursos d'Internet per a la programació d'una activitat d'aula amb continguts de lèxic de música
  • Estratègies de treball a partir de vídeos al web
  • Cerca de webs relacionades amb continguts de lèxic musical
  • Anàlisi de pàgines web i conveniència del seu ús directament a l'aula o com a suport de l'activitat docent
  • Recull i classificació de les dades de les pàgines web considerades d'utilitat (immediata o en el futur)

Pràctiques

  • Pràctica 1: Compàs i ritme. Exemplificacions destinades a l'alumnat de l'aula d'acollida
  • Pràctica 2: Lectura musical. Exemplificacions destinades a l'alumnat del primer cicle d'ESO
  • Pràctica 3: Formes musicals. Exemplificacions destinades a l'alumnat del segon cicle d'ESO
  • Pràctica 4: Música i societat. Exemplificacions destinades a l'alumnat de batxillerat
  • Pràctica 5: Diccionaris, enciclopèdies… Exemplificacions destinades a l'alumnat de secundària i suport a la tasca docent