Guia

Introducció

La finalitat d'aquest curs és proporcionar informació al professorat de música (ESO i batxillerat) sobre els recursos que ofereixen Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per donar suport a la tasca docent en aquesta àrea.

Internet ha esdevingut un immens arxiu de material i d'informació de tot tipus. Hi ha material a la xarxa que possibilita el treball a l'aula: en tots els nivells, amb diversitat de continguts, interactiu, multimèdia, en diversos formats (HTML, Flash, PDF…) i en diferents idiomes. Hi ha material institucional, comercial i també elaborat per professorat amb experiència docent.

Per començar, s'ha d'agrair a tots els autors i autores de material educatiu de música publicat de forma desinteressada a Internet, la seva generositat i la seva tasca: sense ells, aquest curs no es podria haver fet realitat.

Objectius

 • Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la música
 • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula
 • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional
 • Promoure l'ús a l'aula de recursos TIC
 • Concretar alguns dels continguts apresos en l'elaboració d'un projecte curricular propi de música

Format

Per seguir aquest curs, podeu optar entre:

 • Consultar en línia els diferents mòduls
 • Descarregar tot el curs en format HTML fent clic a la icona que apareix a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després, podeu visualitzar el curs des de qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet

Estructura

El curs està estructurat en 6 mòduls i el projecte final. La seva durada és de 45 hores, distribuïdes en 6 hores per mòdul i 9 hores per fer el projecte.

El disseny d'un curs com aquest plantejava, sobre la seva estructura, el dilema següent:

 • Centrar-lo en les eines
 • Centrar-lo en els apartats dels currículums

Si l'opció escollida hagués estat la primera, s'haurien elaborat mòduls que portarien títols com: "Música a l'edu365", "Quaderns virtuals", "WebQuest", "Clic o JClic", etc.; mòduls que, probablement, necessitarien un curs sencer i que, de fet, ja són objecte de l'oferta formativa del Departament d'Educació. També cal considerar que el propòsit és oferir un curs per a usuaris de recursos TIC, no per a creadors de recursos TIC.

Per les raons anteriors, centrar els continguts dels mòduls en el currículum de la matèria ens va semblar el més adient. Per tant, a cada mòdul es presenten recursos diversos amb un nexe curricular comú.

Per dur a terme els objectius del curs, s'havien d'analitzar la competència digital i les pròpies de l'àrea i també de quina manera es podien aplicar als diversos àmbits curriculars concretant-t'ho, de manera diferenciada, per a l'aula d'acollida d'alumnes nouvinguts, d'ESO i de batxillerat.

Vist el plantejament del curs, els mòduls són els següents:

 • Mòdul 1: Comprendre el lèxic musical
 • Mòdul 2: Anàlisi
 • Mòdul 3: Escoltar
 • Mòdul 4: Interpretar
 • Mòdul 5: Crear
 • Mòdul 6: Dimensió social i cultural

Cada mòdul disposa de pràctiques i tasques que s'han de confegir i lliurar, en el termini convingut, al tutor o tutora. A més a més cal desenvolupar un projecte que anireu treballant de forma progressiva al llarg del curs. Aquest projecte el podreu fer de forma individual o treballant en grup. En la secció del projecte trobareu els detalls de com treballar-lo.

Tenint en compte que l'educació secundària té un recorregut de sis anys, i que és un fet que entre el professorat es donen casos d'especialització, a cada mòdul hi ha pràctiques amb materials de música diversos destinats als alumnes de l'Aula d'Acollida, de l'ESO i de Batxillerat.

Les tasques que heu de realitzar, perquè us siguin d'utilitat a l'aula, les podeu redactar per al curs que impartiu, d'aquesta manera disposareu d'un material que serà aplicable directament a la vostra aula.