Estadística

Unitat didàctica Estadística amb ordinador

En aquesta pràctica treballareu la unitat Estadística amb ordinador. Els autors de la unitat són Pep Bujosa i Antoni Gomà. Es tracta d'un material orientat a l'alumnat, es pot treballar a 1r i a 2n d'ESO ja que els continguts de les pràctiques recobreixen la majoria dels ítems curriculars del bloc d'Estadística i atzar d'aquests cursos que fan referència a l'estadística.

 Estadística amb ordinador

Desenvolupament de la pràctica

La unitat es pot treballar en línia o bé descarregant els materials de treball a l'ordinador. Per descarregar els materials al vostre ordinador, cliqueu a l'apartat Presentació del menú de l'esquerre. A la part inferior trobareu les dues icones que es mostren a continuació.  Descàrrega de materials

  • Aplicatiu permet descarregar els arxius de full de càlcul que s'utilitzen a la unitat.
  • Materials permet descarregar un arxiu comprimit que inclou tot el material de la unitat didàctica.

La icona del barret de la part inferior del menú de l'esquerre correspon a la guia per al professorat.  Guia per al professorat En aquesta guia els autors introdueixen els materials i fan una descripció de la seva estructura. La unitat està composta de cinc pràctiques, cadascuna està programada per a una sessió de classe i es podria allargar a dues sessions en el cas que el treball que s'inclou perquè l'alumnat faci a casa el fes a la classe. La sisena pràctica és de recapitulació dels continguts treballats a les cinc primeres i es fa a través d'un estudi real de dades relatives als cotxes que circulen al poble o ciutat de l'alumnat.

Cada pràctica està formada per un conjunt d'activitats guiades, una activitat d'autoavaluació elaborada amb Quaderns Virtuals i una proposta final de treball dels temes tractats en la pràctica. Les icones que apareixen al marge esquerre de les pràctiques indiquen el tipus d'activitat, en algun cas s'inclouen activitats fetes amb GeoGebra.  Icones de les activitats

A la introducció de cada pràctica s'expliquen els continguts que s'hi treballen. Moltes de les activitats estan plantejades per fer treball en grup i, en alguns casos, debatre a la classe les conclusions a les quals s'ha arribat.

L'elaboració d'un dossier per part de l'alumnat és l'eina que fa servir el professorat per a l'avaluació. A la primera pràctica l'alumnat pot descarregar el dossier en format .doc on haurà de reflectir tot el treball que farà al llarg de les cinc pràctiques.

dossier.doc

L'alumnat pot omplir el dossier en paper o bé amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

L'apartat Sobre els materials del menú de l'esquerre està dirigit a l'alumnat i inclou una descripció sobre el treball que es realitzarà a llarg de la unitat i un breu resum de cadascuna de les pràctiques.

Obriu la primera pràctica, La recollida de dades. La fletxa de la part esquerre de la pantalla enllaça amb l'apartat Sobre els materials, mentre que les icones dels llapis enllacen amb cadascuna de les activitats i amb l'apartat final de recapitulació.  Navegació Fixeu-vos en la petita fletxa que hi ha al costat de la paraula Estadística de la imatge anterior. Aquestes fletxes enllacen amb la paraula corresponent del Glossari de la unitat.  Glossari

Llegiu l'apartat Comencem a pensar com recollirem les nostres dades. La primera tasca que ha de fer l'alumnat en aquesta pràctica és discutir i arribar a un acord sobre com han de ser els ítems de l'enquesta que ha de passar per recollir les dades amb les quals treballarà posteriorment.

La recollida de dades d'aquesta activitat és una bona oportunitat per introduir l'alumnat en l'ús dels formularis de Google docs que es van presentar a la pràctica 3 del primer mòdul d'aquest curs.

A partir de la segona pràctica, Dades en net, l'alumnat ha de treballar amb els fitxers de full de càlcul que s'indiquen en cada cas i que pot descarregar clicant la imatge corresponent a cada apartat.  Descàrrega del fitxer EstEso-exemple.xls Cal que l'alumnat disposi de la versió 2003 o posterior d'Excel. Quan s'obren els arxius apareix un quadre d'advertiment sobre la presència de macros, s'ha d'acceptar l'opció Habilitar macros. El fet d'habilitar les macros no suposa cap risc per a l'ordinador. Per fer les activitats no és necessari saber fer anar el full de càlcul ja que són les macros precisament les que incorporen petites programacions que fan que es generin els càlculs i els gràfics de manera automàtica.

A través de la icona del manual de la part inferior del menú esquerre es pot accedir a les instruccions d'ús del full de càlcul que l'alumnat farà servir al llarg de totes les pràctiques.  Manual

Obriu el full de càlcul anomenat EstEso-exemple.xls, seguiu les indicacions que es donen per a l'alumnat i comproveu l'ús que es fa de l'aplicació.

L'estructura de les pràctiques següents, pel que fa al treball amb el full de càlcul, és similar a la d'aquesta pràctica, l'alumnat primer ha de practicar amb un full de càlcul d'exemple i a continuació ha de reproduir les activitats fetes amb les dades obtingudes pel grup classe a la primera pràctica.

Exploreu la resta de les pràctiques i valoreu l'adequació d'aquest material per portar-lo a l'aula.

Informació complementària

En cas que vulgueu aprofundir en l'ús didàctic del full de càlcul recordeu que, tal com es va comentar a la pràctica 3 del mòdul 1, dels materials de formació editats pel Departament d'Educació cal que tingueu presents els següents: