El full de càlcul

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer editors de full de càlcul de lliure accés i presentar la potencialitat d'aquesta eina a través del treball col·laboratiu en línia mostrant exemples d'activitats senzilles per a portar a l'aula.

Desenvolupament de la pràctica

Abans que s'estengués l'ús d'internet a l'aula, el full de càlcul ja representava una eina d'una gran potència didàctica per a l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. Ara disposem de diferents eines de programari lliure que permeten treballar amb el full de càlcul en local però també en línia de manera que les possibilitats didàctiques s'amplien d'una manera considerable.

1. El full de càlcul i els formularis de Google docs

Google docs és una eina d'accés lliure que, donat que es treballa en línia, permet el treball col·laboratiu. Es tracta d'un programari de potencialitat limitada i fàcil d'usar, justament aquesta característica el fa interessant per treballar amb l'alumnat. Google docs ofereix dues eines que es poden aprofitar per treballar a la classe de matemàtiques: el full de càlcul i els formularis.

Google docs

1.1. Treball col·laboratiu amb el full de càlcul de Google docs

Per poder fer servir Google docs cal tenir un compte de correu de gmail. Els comptes de la XTEC s'han migrat a gmail i, per tant, podeu accedir a la pàgina dels document de Google des del vostre compte.

 XTEC gmail

Al congrés Internet en el aula que va tenir lloc de manera virtual durant els mesos d'abril a octubre de l'any 2008, i de manera presencial el mes de juny a Barcelona, Granada, Madrid i Santander amb més de 360 ponents, es van presentar algunes experiències molt interessants sobre treball amb Google docs.

Destaquem un exemple genèric d'una experiència senzilla de treball amb full de càlcul de Google docs: es tracta de recollir en unes taules realitzades amb el full de càlcul el nombre de germans de l'alumnat de diversos grups classe. L'alumnat de cada aula introdueix les dades en el document compartit en línia que es va actualitzant instantàniament, d'aquesta manera poden treballar tots els grups classe amb un nombre relativament gran de dades reals, inclús de manera simultània si fos el cas.

 Google docs

En aquest cas l'activitat té l'avantatge que els gràfics es van actualitzant de forma automàtica ja que es generen a partir de les dades que es van introduint a les cel·les del full de càlcul. Aquesta activitat es podria ampliar amb un informe de l'estudi o una presentació, utilitzant també Google docs. En aquest exemple es comparteix un mateix full de càlcul entre diferents grups classe, però es poden pensar activitats en les quals l'alumnat comparteixi els fulls de càlcul per grups a dins de l'aula o simplement treballi de manera individual o per parelles. Els tipus de gràfics que permet inserir l'aplicació és limitat però dóna prou de si com per aprofitar el seu potencial didàctic.  gràfics full de càlcul Proveu de crear un gràfic senzill amb un full de càlcul de Google docs, pot ser un gràfic de dispersió com el que es mostra al següent exemple o qualsevol altre que vulgueu. Primer heu de crear el full de càlcul i, en cas que decidiu crear el núvol de punts, la taula de dades de doble entrada.

Un cop creada la taula amb les dades escolliu Insereix i després Gràfic… al menú superior i seleccioneu el gràfic de dispersió seleccionant les dades tal com es mostra a la següent imatge. L'apartat Quines dades? es pot omplir a mà o bé seleccionar les cel·les amb el ratolí.

Heu de desar el document abans de compartir-lo amb altres persones. A la barra superior trobeu l'estat actual del document: ús privat, públic al web, tots els usuaris amb l'enllaç, etc… Si cliqueu a sobre d'aquesta opció s'obre un quadre de diàleg on podeu convidar a més persones a compartir el document, heu de posar els seus correus electrònics a Afegeix usuaris. D'aquesta manera les persones convidades a compartir el document reben un correu electrònic i, en acceptar la invitació, poden editar-lo (opció per defecte). Un cop han acceptat la invitació, surt el nom de les persones que comparteixen el document al quadre de diàleg tal com es mostra a la figura següent. En aquest quadre podeu editar com voleu que comparteixi el document cadascuna de les persones convidades, ho podeu fer canviant l'opció al menú de la dreta del nom de cada persona.

No és necessari que cada alumne tingui una adreça de correu gmail, podeu crear una adreça de correu per a l'aula, aquesta adreça és vàlida perquè tothom pugui treballar amb el mateix document compartit. A l'apartat d'ajuda dels fulls de càlcul de Google docs trobareu més informació per treballar amb aquesta eina.

1.2. Els formularis de Google docs

Una eina de Google Docs didàcticament molt interessant és el formulari associat a un full de càlcul, de manera que permet la recollida de dades d'una forma senzilla i el seu posterior tractament estadístic. El formulari creat amb Google docs es pot enviar com a enllaç en un correu electrònic a les persones que es vol que l'omplim o bé es pot publicar-lo com a pàgina web. Per poder omplir i enviar un formulari com a usuari o usuària no es necessari estar registrat a Google docs ni tampoc compartir el document original.

Quan una persona contesta un formulari les dades s'afegeixen automàticament al full de càlcul associat, això permet que es pugui treballar amb un nombre elevat de dades recollides i que puguin ser tractades estadísticament.

La següent imatge mostra un exemple d'un qüestionari elaborat amb Google docs: a l'esquerra el que veu la persona a la qual se li ha demanat que el contesti, i a la dreta un recull de respostes al full de càlcul associat al qual només té accés la persona que ha elaborat el qüestionari.

 formularis google

Proveu de fer un qüestionari similar al mostrat a la imatge anterior. Per crear un formulari de Google docs heu de seleccionar Crea | Formulari.

 formulari nou

El formulari nou inclou les dues primeres preguntes de manera automàtica perquè es puguin editar. Es poden incloure diversos tipus de preguntes: preguntes de text o de text del paràgraf, quadres de verificació, múltiples respostes, escollir d’una llista, escala i quadrícula. Si voleu afegir més preguntes ho podeu fer seleccionant l'opció Afegeix un element del menú superior.

 opcions dels formulari

Un cop finalitzat i desat el formulari, el podeu tancar. Podeu accedir al full de càlcul associat al formulari a través dels documents de Google docs, en la primera fila del full del càlcul podeu veure que es reprodueixen les preguntes que heu introduït al formulari. Si voleu tornar a editar el formulari heu de seleccionar l'opció Formulari | Edita Formulari. Hi ha diverses maneres d'enviar el formulari perquè sigui contestat:

  • Un cop obert el formulari per editar-lo, abaix trobareu l'adreça del qüestionari, copieu-la i enganxeu-la com a enllaç a un correu electrònic, pàgina web, etc.
  • A través del menú superior del full de càlcul associat al formulari, escolliu Formulari | Vés al formulari actiu, copieu l'adreça del qüestionari que s'obre en una finestra nova.
  • A través del mateix menú seleccionant Formulari | Envia el formulari. A la finestra que s'obre escriviu les adreces de correu electrònic de les persones a les quals voleu enviar el qüestionari.

Un cop recollides les dades al full de càlcul podeu tractar-les fent servir les eines habituals de l'aplicació, les més habituals són les funcions i els gràfics.

 full de càlcul

L'opció Formulari | Mostra un resum de les respostes del full de càlcul associat al formulari genera gràfiques estadístiques de forma automàtica a partir de les dades recollides.

2. ThinkFree

ThinkFree en la seva versió en línia és una opció similar a Google docs però més completa pel que fa a la quantitat de funcionalitats de les aplicacions. Presenta les mateixes funcions i entorns d'usuari que Office o OpenOffice en un entorn gratuït i en anglès. La versió actual permet donar-se d'alta amb un compte de gmail.  ThinkFree

A través de la pestanya My Office es poden crear nous documents, pujar-ne des de l'ordinador i compartir-los. Per fer servir ThinkFree cal tenir java correctament instal·lat.

 My Office a ThinkFree Si feu la prova de crear un nou full de càlcul fent servir les opcions New | New SpreedSheet del menú, us sorprendrà l'aspecte de l'aplicació ja que és molt similar a la dels fulls de càlcul que es fan servir amb programari en local.

 Full de càlcul de ThinkFree

Els fulls de càlcul es poden compatir fent servir l'opció Share de la barra d'eines de My Office. En aquest cas ThinkFree dóna l'opció de convidar persones a visualitzar el document només o també a editar-lo, la qual cosa obre un gran ventall de possibilitats didàctiques tal com s'ha vist amb els full de càlcul de Google docs.

3. El full de càlcul d'OpenOffice

L'OpenOffice és un paquet ofimàtic de programari lliure. Conté un processador de textos (Writer) compatible amb Microsoft Word, un gestor de fulls de càlcul (Calc) compatible amb Microsoft Excel, un editor de presentacions (Impress) compatible amb Microsoft Power Point, un editor de bases de dades (Base) que pot importar bases de dades Microsoft Access, un editor de dibuixos vectorials i gràfics (Draw) i un editor de fórmules matemàtiques (Math).

El Calc d'OpenOffice presenta totes les funcionalitats de qualsevol altre gestor de full de càlcul que s'utilitzi en local i, a més, tot el paquet de programari és d'accés lliure.

Informació complementària

Dintre dels materials de formació editats pel Departament d'Educació n'hi ha dos entorn a l'ús didàctic del full de càlcul, cal que els tingueu en compte per si voleu aprofundir en l'ús d'aquesta eina: