Pràctica 6

El cinema, la TV i la publicitatLa TV, el cinema i la publicitat són motius de treball a l'aula tant des del punt de vista més crític i reflexiu com per utilitzar-los com a suport o element motivador de les nostres propostes didàctiques en les diferents àrees curriculars.

La cultura popular, les pel.lícules més comercials i les produccions compartides en xarxa, malgrat que ens semblin com a docents, molts cops, plenes de mancances, ens poden servir per apropar-nos a la realitat del nostre alumnat. L'anàlisi de sèries de TV o de sèries publicades únicament per Internet, molt usuals entre el nostre alumnat, poden ser elements importants de discussió i punts de partida de diferents tasques. És així com podrem anar introduint progressivament la cultura cinematogràfica en el nostre treball docent.

El cinema a l'aula

En aquesta activitat sobre cinema, ens fixarem en la lectura d'aquest tipus de produccions audiovisuals des de la comprensió crítica i la reflexió. També abordarem les possibilitats que ens ofereixen el diversos gèneres cinematogràfics, en l’aprenentatge de les àrees curriculars.

Com afirma Ramon Breu a http://elrebostdecinescola.wordpress.com//, el treball amb el cinema hauria de "fomentar la lectura crítica i comprensiva de la imatge; fer conèixer una història mínima i bàsica del cinema perquè l’alumnat es pugui situar millor davant la imatge cinematogràfica; difondre les quatre regles del llenguatge fílmic; contextualitzar una pel·lícula i allò que vol transmetre; gaudir del cinema. Interrelacionar el currículum amb un conjunt de produccions cinematogràfiques són les vies per on, creiem, s’ha de plantejar el cinema a les aules".

Trobem referències en els currículums, bàsicament de les àrees curriculars de llengua i de visual i plàstica,a les produccions audiovisuals tant des del punt de vista de la recepció com de la producció.

Abans de plantejar les activitats, esmentar un enllaç molt interessant per trobar tot allò que ens pot ajudar a treballar el cinema i amb el cinema a l'educació. http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/


Vegeu també aquest vídeo sobre el cinema a secundària:

Edu3.catCom heu vist, el cinema ens ofereix diverses possibilitats, tant en l’anàlisi com en la producció audiovisual, una formació imprescindible per a l’alumnat i el ciutadà del segle XXI. En aquesta pràctica, veurem diverses propostes elaborades per treballar els continguts curriculars a partir del cinema, al mateix temps que es desenvolupa la mirada i el pensament crític de l’alumnat.

Aquesta tasca ens ha d'ajudar-los a ésser capaços de dissenyar productes audiovisuals més elaborats, a partir del coneixement dels elements tècnics i simbòlics que comporta el llenguatge audiovisual.

Conèixer diverses visions i propostes per enfocar el treball a l’aula ens serà molt útil per a confegir les pròpies, en funció de l’alumnat a qui s’adreça i de la matèria i tema que, en cada cas, treballem.


Consulta les següents propostes i tria la que consideris més adequada per a desenvolupar-la amb el teu alumnat. Pensa en els motius d’aquesta tria. Quins criteris han orientat la teva elecció? Aquests criteris et poden servir més endavant com indicadors per avaluar l’activitat.

Àrees: Filosofia, Història, Tutoria


Pel·lícula: Good Bye Lenin!

Anàlisi del film i propostes de treball:

1.http://www.cinescola.info/Pelis/Lenin.pdf

2.http://www.cinehistoria.com/good_bye_lenin.pdf

3.http://www.zinema.com/pelicula/2003/goodbyel.htm

4.http://www.dracmagic.com/pdf_descargas/goodbye.pdf

Àrees: Llengua Estrangera, Educació Física, Educació per a la Ciutadania, Ciències Socials, Tutoria

Pel·lícula: Bend it like Beckham (Quiero ser como Beckham)


Anàlisi del film i propostes de treball:

1.http://www.cinescola.info/Pelis/beckham.pdf

2.http://phobos.xtec.net/audiovisuals/cinema/wp-content/uploads/2007/11/quiero-ser-com-beckham_xtec-1.pdf

3.http://www.auladecine.com/recursos/Quiero_ser_Beckham_2004.pdf

Àrees: Ciències de la Naturalesa, Tutoria

Documental: Supersizeme

Anàlisi del documental i propostes de treball:


1.http://phobos.xtec.net/audiovisuals/cinema/?page_id=40

2.http://www.cinebaix.com/educa08/fitxes_didactiques/supersizeme.pdf

3.http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepdeelejido/moodle/file.php/43/MANOLO_E.FISICA/SUPER_SIZE_ME.pdf

Per saber-ne més


- http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/sav/?q=node/33 (El per què del cinema al centre educatiu)

- www.xtec.cat/audiovisuals/pagines/recursos/monograf/cinema/cine-1.htm (Per analitzar una pel·lícula)

- www.grupiref.org (Cinema i filosofia)

- http://www.amnistiacatalunya.org/edu//pelis/index.html (Cinema i drets humans)

- http://www.cinemaencurs.org/ (Entitat que proposa tallers de cinema als centres educatius tant a nivell de visionat com a nivell de realització)

- http://www.dracmagic.com/(Entitat que proposa formació en llenguatges audiovisuals i cinema)

- http://www.aulamedia.org

- http://www.cinescola.info

- http://www.isftic.mepsyd.es

- http://www.xtec.cat/audiovisuals

- http://www.museudelcinema.org

- BREU, R. El documental como estrategia educativa. De Flaherty a Michael Moore, diez propuestas de actividades. Graó, Biblioteca de aula nº 272. Barcelona, 2010.

La televisió

La televisió pot ser un element motivador per treballar la competència comunicativa i construir coneixement.

Tot i que diferents cadenes de televisió com per exemple TV3 es plantegin programes més específicament relacionats amb les àrees curriculars com Àlia relacionat amb la matemàtica

http://www.tv3.cat/programa/12405/Alia

o més actualment Sota terra relacionat amb les ciències socials

http://www.tv3.cat/sotaterra/

també cal tenir present altres formats més d'entreteniment que formen part de la cultura dels nostres alumnes.

Actualment, vista més des d'Internet i a demanda, les sèries de TV formen part de les seves converses i del seu imaginari. Els estils de vida, els arguments, els comportaments normalment estereotipats i els diferents contextos on es desenvolupen les sèries fan que siguin un material motivador i significatiu de treball a diferents àrees de l'ESO.

A continuació trobareu un model de treball a partir de la sèrie "Aquí no hay quien viva" realitzat pel grup Spectus.

http://phobos.xtec.cat/jsamarra/images/stories/images_articles/pantallas_sanas/estereotipos.pdf

A partir d'aquest model podríeu investigar quins són els programes i sèries que miren i de quina manera els podríem aprofitar didàcticament. A continuació us proposem una seqüència de la sèrie Física i Química

Quin treball podríem desenvolupar a l'aula?

A quina àrea?

Altres cops la televisió ens pot motivar a parlar o a aplicar allò que estem treballant a l'aula. Pensa per què podries fer servir aquest fragment de Ventdelpla.

És important esbrinar quines són les seves preferències audiovisuals del nostre alumnat. Només es tracta de pensar de quina manera podem aprofitar-les dintre de la nostra programació d'aula.

Per saber-ne més

A la pàgina de teleduca sobre televisió trobareu exemples també i pautes de com treballar diferents aspectes a l'escola.

http://www.xtec.es/audiovisuals/teleduca/index.htm

Els diferents cercadors de les cadenes de tv ens ajudaran a trobar els programes i sèries de TV que necessitem. Aquí en tenim uns exemples.

http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta/

http://www.rtve.es/television/programas/listado-television.shtml

De tota manera diferents cercadors de vídeos com:

http://www.youtube.com/ també ens poden facilitar aquesta tasca. Prova de posar: polonia immigracio en el cercador. Què has trobat? Et podria servir a l'aula? En quina àrea?

La publicitat

Cada dia rebem missatges publicitaris a la radio, la televisió, la premsa, el cinema o al carrer. Aquests missatges volen captar la nostra atenció per a influir en la nostra conducta o hàbits. Per exemple:

 • la publicitat comercial, que ens invita al consum
 • la política que vol aconseguir el suport a un programa o a un candidat.
 • la publicitat institucional que pretén informar o persuadir-nos de seguir determinades conductes com actuar de manera cívica, conduir amb responsabilitat o tenir cura del medi ambient entre moltes altres, etc…

Per això un aspecte essencial en l’educació del pensament crític, ha de contemplar la lectura i interpretació dels missatges publicitaris.

Per tal d’enfocar el treball a l’aula i fer una selecció adient en relació al tipus d’alumnat i objectius que volem aconseguir us proposem la visita al mòdul 3 del curs DV36 els mitjans de comunicació a l’educació, http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv36/m3/index.htm, on podem trobar molta informació i activitats per a conèixer i treballar a fons el tema de la publicitat i les seves funcions.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv36/m3/dv343p3.htm

També us pot resultar molt útil visitar:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23719&p_ex=mira%27m%20b%E9&p_alg=la%20publicitat

Activitat

Treballem amb imatges publicitàries

Imatge i salut

La imatge personal pot convertir-se en una obsessió per a molts adolescents. Els mitjans de comunicació hi tenen un pes important. Aquesta activitat ens ajudarà a reflexionar a través de diferents suports sobre aquest tema.

Us proposem una actvitat que pot ser tractada de forma multidisciplinar, onla lectura publicitària hi té un paper cabdal.

Exercici 1 (Gran grup)

 • Observació detinguda dels dos cartells de la campanya del fotògraf italià Oliverio Toscani per a la marca de roba italiana Nolita, en què apareix la imatge d’una noia que pateix anorèxia.


 • Visualització del vídeo d’una campanya de l’empresa DOVE:

http://www.porlabellezareal.com/

 • Visualització del vídeo d’una altra campanya de DOVE:


http://www.youtube.com/watch?v=hibyAJOSW8U&feature=fvw

 • Lectura de’ un fragment de la novel•la de Gemma Lienas “Bitllet d’anada i tornada” (Empúries Editorial):

http://dewey.uab.es/valorsenjoc/esportnet/tem_sal/sal_b_malaltscos/sal_malaltscos_diari.htm

 • Fer una pluja de paraules en que tot alumne n’ha d’aportar com a mínim una.

Exercici 2 (Petit grup) (4 Persones):

 • Elaboreu un llistat d’arguments (mínim 5) sobre els perills de l’excessiu culte al cos.
 • Feu un cartell original alertant dels perills de l'anorexia i el desmesurat culte al cos

Per saber com fer un cartell, consulteu:

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsvp/modul_1/practica_4.html

Recordeu, per elaborar un cartell heu de tenir en compte:

 • L’objectiu: el tema o contingut que es vol transmetre.
 • La imatge i la composició. El tema o símbol representat, els colors, les formes i la qualitat del disseny són molt importants.
 • El text, especialment l’eslògan, format per frases curtes, atractives, senzilles i de fàcil memorització.

Per saber-ne més i altres recursos

Materials de l'Aurora Maquinay: Parlem d'anuncis. Material per a secundària obligatòria.

http://www.xtec.cat/audiovisuals/pagines/publicacions.html

Projecte pedagògic basat en una plataforma que ofereix a les escoles i a les famílies activitats d'anàlisi i creació de continguts mediàtics així com canals oberts de diàleg directe amb els professionals del sector de la comunicació.

http://www.canalcomunica.com/

Espai per cercar espots depenent la temàtica que busquem.

http://www.tv3.cat/larentadora/espots1.html