Pràctica 4

Llegim les imatges

Les imatges, soles o acompanyades de text, estan molt sovint presents en els documents escrits que fem servir a classe i en els mitjans de comunicació. La lectura d'aquestes imatges pot ser el punt de partida per fer reflexionar l'alumnat sobre el que hem de treballar.

Busqueu exemples de lectura d'imatges a les vostres classes
1.
2.
Valoreu el fet de fer servir imatges a classe
avantatges
inconvenients

Tot i les possibles dificultats en introduir i treballar amb imatges, la lectura i interpretació de diversos tipus i formats d'imatges, és fonamental per a desenvolupar la competència comunicativa i audiovisual. La nostra comprensió del món és construeix a través d’elles i per tant sovint les nostres visions de la realitat depenen de com les interioritzem i interpretem. D’altra banda el nostre alumnat ha crescut envoltat d'imatges que els arriben a través de les pantalles (TV, PC, mòbils…), amb imatges cada cop més atractives (Mirzoeff, 2003), que persegueixen atreure’ns amb diverses finalitats. D’aquí la necessitat de comprendre críticament els missatges que ens volen transmetre o la possible manipulació o influència que poden tenir en la nostra forma de veure, ser i actuar en el món.

En aquesta pràctica abordarem la conveniència i la forma en què podem treballar la lectura d’imatges a l’aula.

Model del lectura d'imatges

Per llegir les imatges ens pot ser molt útil seguir una pauta de lectura d'imatges. A part de les propostes que us adjuntem al final de la pràctica, us recomanem consultar la guia que teniu a continuació, realitzada per Laura Terré, en la que trobareu tot el model a seguir per la lectura d'imatges. Aquesta guia es pot adaptar a diferents nivells.

guia_per_a_la_lectura_d_imatges.pdf

A continuació us proposem una possible activitat d’aula, basada en l’anàlisi pautada d’una fotografia històrica molt coneguda i que en els darrers temps ha generat certa polèmica. A partir dels elements, punts d’observació i d’anàlisi que es proposen, podeu elaborar noves propostes amb fotografies relacionades amb la teva matèria, per a qualsevol moment de la seqüència didàctica: introducció d’un tema, reestructuració, aplicació del coneixement adquirit.

Activitat 1

Treballem amb fotografia documental

La fotografia documental ens permet apropar-nos a fets històrics, malgrat que de vegades les imatges no sempre responen a la realitat.

Robert Capa. La mort d’un milicià 1936

Nivell: ESO i Batxillerat

Àrees: Ciències socials i visual i plàstica

Connexions amb altres matèries: Llengua. La fotografia documental, però, és una eina que es pot utilitzar a qualsevol àrea de coneixement.

Temporització: 4 sessions.

Agrupament: Grup classe, treball individual i treball petit grup (4 alumnes)

Exercici 1 (Grup classe)

Mireu la imatge detingudament. Què veieu? (Esforceu-vos a descriure-la: figura, fons, detalls, línies…)

 • Què us suggereix? Què sentiu? Quina opinió en traieu del que passa?

Exercici 2 (Treball individual)

Com ho fa el fotògraf per transmetre aquesta sensació? Ara, torna-la a mirar amb els ulls del fotògraf:

 • Des d’on ha fet la foto? Quin tipus de pla agafa?
 • En quin angle s’ha situat el fotògraf?
 • Quina llum, hi ha clara, fosca…?
 • Hi ha ombres?
 • Quin color té la fotografia?
 • Com és la composició? (simètrica, asimètrica, horitzontal, inclinada, vertical
 • Quin pensament devia tenir el fotògraf quan volia fer aquesta foto?

Interpreta la imatge dialogant amb ella:

 • Què mires primer?
 • Cap a on mires?
 • La imatge aporta un sentiment particular?
 • Quin peu de foto posaries?

Exercici 3 (Petit grup):

Repartiu aquestes quatre tasques entre els membres del grup i realitzeu una recerca a diferents fonts documentals (internet, enciclopèdies….) sobre:

 • L’autor de la fotografia (trets biogràfics)
 • Els fets històrics que es documenten en la imatge.
 • La polèmica sobre la veracitat de la fotografia.
 • L’evolució del fotoperiodisme a través de la història de la fotografia.

Poseu el vostre treball en comú i, sintetitzant la informació recollida, elaboreu una presentació en format Powerpoint o similar. Cal posar de relleu les conclusions a les què heu arribat.

Per saber-ne més

 • Les TAC a l'educació visual i plàstica a secundària. Mòdul 2 Aquí podreu trobar altres activitats relacionades amb el sentit més comunicatiu i expressiu de la fotografia"

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/dsvp/modul_2/index

 • Introducció a l’ús de la imatge digital. Als materials de formació fets per Lorza/Magrans/Poveda podeu trobar, a més de totes les informacions útils sobre el llenguatge de la fotografia, una introducció a la lectura de les imatges.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/dv16/dv16_pdfs/dv16-s1.pdf

 • Una altra guia de lectura d'imatges. Javier Marzal, professor de la universitat Jaume I, posa a la disposició de tothom aquesta guia de lectura de les imatges que pot aportar moltes idees a l’hora d’abordar la interpretació de la fotografia. Destaquem la metodologia, segons diferents nivells semàntics amb el suggeriment de proves pràctiques desenvolupades amb imatges concretes.

http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/intr.html

 • WEB 2.0

Moltes vegades haureu de compartir en xarxa les imatges. Unes bones eines són Flicker, Picasa, Fotolog…. Podeu trobar més informació a:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv30/tdv30m5/index.htm

 • Dos camins per trobar bones fotografies

1-Als reportatges dels magazines i dominicals. Trobareu fotografies de professionals que tracten temes d’actualitat, des de retrats fins a reportatges de temàtiques contemporànies.

2.A les pàgines web de les agències fotogràfiques internacionals. L’accés a aquestes pàgines és gratuït a la consulta. Podem trobar fotografies amb temàtiques diferents i sempre de qualitat. L'alumnat s’hauria de familiaritzar amb el seu ús. Us recomanem aquestes pàgines:

 • Colecció de fotografia del MNAC.

Hi trobareu algunes fotografies reproduïdes, però tindreu coneixement del contingut de la col·lecció i podreu accedir al museu per tal de visitar amb j'alumnat les seves sales i gaudir de la fotografia directament.
http://www.mnac.es/colleccio/col_fotografia.jsp?ambit=1&lan=001

 • Photography Collections Online de la George Eastman House.

Una de les millors col·leccions de fotografia del món que ha posat el seu fons a disposició de tothom a la web:
http://www.geh.org/

 • Banc d'imatges del MEC

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

 • L’agencia CORBIS

Fundada per Bill Gates, el magnat de Microsoft, el 1989. Té la seva seu a Seattle, USA, però té obertes oficines a tot el món. És una de les agències més poderoses del món. Pots jurar que la majoria d’imatges que veus diàriament en la publicitat, il·lustracions de llibres, diaris, revistes, televisió i fins i tot al cinema, tenen el copyright d’aquesta agència. A la seva pàgina web els clients podem consultar tota la seva base de dades. Solament t’has d’habituar a conviure amb la marca d’aigua de la casa, omnipresent (els socis no han de veure-la). Pots fer consultes per temes, dates, autors, països… A més pots veure les grans col·leccions de fotografia que ha anat comprant Corbis, com ara la col·lecció Bettmann una de les més antigues i amples del món. Un avantatge… és que també comptem amb l’opció de buscar en castellà, donat la pàgina està traduïda a totes les llengües occidentals.
http://pro.corbis.com/creative/personalities/default.aspx

 • MAGNUM PHOTOS

Per a molts fotògrafs professionals, aquesta pàgina web és una escola de fotografia… i si és per a ells, què no serà per a nosaltres! La mítica agència fundada per Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodged i Chim al 1947, no ha parat de créixer durant tots aquests anys, tot incorporant nous fotògrafs. El leiv-motiv fundacional és el caràcter personal, la visió forta i distintiva dels fotògrafs per captar la realitat i els fets importants de la història. Martin Parr, Miguel Rio Branco, Raimond Depardon, Paul Fusco…Hi són representats els millors fotògrafs documentalistes amb els seus llibres publicats, on pots accedir al seu contingut. Aquesta hauria ser una pàgina de capçalera i o deixar mai d’accedir-hi!
http://www.magnumphotos.com/

Recomanacions extretes del Les TAC a l'educació visual i plàstica a secundària. Mòdul 2 realitzat per Laura Tarré.

Activitat 2

Us proposem cercar fotografies sobre algun tema que estigueu treballant a la vostra àrea per utilitzar-les a l'aula com a punt de partida motivador. També les podríem utilitzar per il·lustrar les nostres intervencions orals o escrites, o bé per treballar des del punt de vista documental o més artístic.