Restringir l'ús del correu electrònic

Per evitar problemes, alguns centres fan que els alumnes només puguin rebre i enviar correu electrònic dins el domini del centre. Abans de fer-ho cal que valorem els avantatges i els inconvenients d'aquesta acció

Els principals avantatges seran que no podran rebre correus d'estranys i no es podran registrar a llocs com facebook.
Com a inconvenients principals, no podran mantenir correspondència amb familiars i amics que no tinguin compte al nostre domini i per poder registrar-se a llocs que interessin per la tasca educativa (simbaloo, Padlet…), els haurem d'afegir coma excepcions a la restricció, sinó els alumnes no rebran el correu de confirmació

Per restringir l'ús del correu electrònic hem de fer dues accions. La primera a la consola d'administració de Google i una altra a la consola d'administració del nostre Domini.
Si només fem la primera, restringirem l'ús del correu però quan volem enviar missatges a grups, els seus membres no rebran el missatge a la safata d'entrada del Correu electrònic

A la Consola d'Administració de Google

Cliquem sobre la icona Aplicaciones

S'obre aquesta finestra. Cliquem sobre la icona de les aplicacions GSuite
Cliquem sobre GMailA la finestra que s'obre baixem fins el final i cliquem a Configuración AvanzadaTriem la Unitat Administrativa sobre la que volem aplicar la restricció i baixem fins a CumplimientoBaixem fins a Restricción de envio i cliquem a CONFIGURARS'obre la finestra Añadir ajuste. A la part superior, el primer que ens demana és posar-li nom a l'ajustament. Si no ho fem no ens deixarà continuar. Comprovem que hem marcat la Unitat Organitzativa, deixem marcat Omitir este ajuste con los mensajes internos i cliquem a AÑADIR AJUSTE. A partir d'aquest moment els alumnes de la Unitat marcada ja només podran rebre i enviar missatges a altres comptes del nostre domini. Si volem fer alguna excepció haurem de clicar a l'enllaç que hi ha a l'apartat añade las direcciones o los dominios que quieras autorizar i fer una llista d'excepcions.

Ja s'ha creat la restricció. Encara podem modificar-la, afegir-ne altres, inhabilitar-la, suprimir-la o copiar-la per altres unitats Organitzatives.

No oblidis Desar


A la Consola d'Administració del nostre Domini

Vegeu el Videotutorial

Valor del primer registre txt que haurem de crear: v=spf1 include:_spf.google.com ~all