Control de Youtube des de la consola

Youtube és un dels recursos digitals que més s’utilitzen a les aules. Sense entrar en qüestions metodològiques de la flipped classroom o classe invertida, ja sigui a casa o a classe, els alumnes veuen molts vídeos del Youtube. Per mi és positiu, ja que és una bona manera d’aprendre.

Tot i això, té els seus riscos i convé poder controlar una mica què és el que miren els nostres alumnes. En aquest sentit, si els alumnes utilitzen ordinadors Chromebooks gestionats pel centre en un domini Google Workspace, és possible configurar filtres per mostrar només els vídeos adequats.

El procediment per configurar la consola d’administració del Google Workspace per filtar els vídeos de Youtube no és precisament intuïtiu.

Bàsicament cal configurar quatre coses, en dos apartats de la consola diferents.

Configurar l’aplicació del Youtube

En primer lloc, cal configurar l’aplicació del Youtube. Per fer-ho, cal entrar a Aplicacions, Serveis adicionals de Google.

Cercar i seleccionar YouTube dins del llistat (pàgina 2) i accedir a la configuració.

Aquí marqueu la casella per restringir els vídeos. Un cop fet, cliqueu a l’enllaç de configuració de permisos de Youtube.

A cada UO cal posar-li la restricció que vulguem. Pels alumnes és recomanable una Restricció moderada.

També caldrà triar la unitat organitzativa dels professors i indicar que puguin aprovar vídeos.

La restricció moderada farà que els alumnes puguin veure vídeos que Google ha marcat com a adequats. A més, podran veure altres vídeos que els professors hagin aprovat, encara que Google no els marqui com a adequats.

Si es tria una restricció estricta, Google és més estricte en la selecció de vídeos i n'hi ha molts menys marcats com a adequats. Els professors podran aprovar els vídeos igual que en la restricció moderada.

Configuració dels continguts

La segona cosa que cal configurar, encara dins de la configuració de Youtube, és l’apartat continguts. S’ha de marcar que els professors de classroom verificats puguin aprovar vídeos.

Si s’ha configurat d’aquesta manera, els professors veuran una franja sota cada vídeo. Aquesta franja pot indicar tres coses:

  • El vídeo és visible pel domini: indica que és un vídeo que Google considera adequat i els alumnes el poden veure.

  • El vídeo no ha estat aprovat: els alumnes no el poden veure, però apareix un botó per tal que el professor l’aprovi.

  • El vídeo ha estat aprovat: és un vídeo que els alumnes poden veure perquè algun professor l’ha aprovat, tot i que Google no l’ha marcat com adequat.

Configurar d'usuaris

Un altre aspecte que cal revisar és la configuració d'usuaris. Des del menú lateral, podem accedir a Dispositius / Chrome / Configuració / Usuaris i navegadors

Cerquem l'apartat Contingut i, per a la Unitat Organitzativa dels alumnes, triem l'opció Aplicar com a mínim el mode restringit moderat a Youtube

Revisió de vídeos

Des de la consola d’administració de G Suite, l’administrador pot veure quins vídeos han aprovat els professors. Cal entrar a Aplicacions / Serveis addicionals de Google / Youtube, desplegar l’apartat de Configuració de continguts i triar l’opció Veure vídeos aprovats.

Apareix la llista de tots els vídeos, el canal al que pertanyen, el dia que es van aprovar i quin professor ho va fer.

Si l’administrador ho considera, pot eliminar-lo i els alumnes deixaran de veure’l.

D’aquesta manera, si els alumnes tenen Chromebooks, podem estar més tranquils que no accediran a vídeos que no els correspon per edat.

Restringir URL's

Tot el que hem configurat no serviria per a res si l'alumne anés al Youtube i triés l'opció de tancar sessió. Automàticament tindria accés lliure. Per tant, cal evitar que tanqui sessió.

Una manera, encara que no sigui molt elegant, és bloquejar les URL's de tancament de sessió. Per això cal anar al menú lateral, Dispositius / Chrome / Configuració / Usuaris i navegadors

Cal cercar l'apartat Bloqueig d'URL.

Per evitar que els alumnes tanquin sessió o que iniciïn sessió amb altres usuaris, es poden posar les següents adreces a la llista de bloquejades:

accounts.google.com/addsession
accounts.google.com/logout
accounts.google.com/AddSession
accounts.google.com/Logout
accounts.google.com/SignUp
accounts.google.com/signup
accounts.google.com/signin
accounts.google.com/Signin
accounts.google.com/accountchooser
accounts.google.com/AccountChooser
youtube.com/logout

És recomanable afegir a la llista d'excepció les següents adreces, ja que si no podríem tenir problemes amb serveis de tercers que utilitzen l'usuari de Google.

accounts.google.com/signin/oauth
accounts.google.com/Signin/oauth