Activitat 3. Incrustant un text en una superfície corba

En aquesta activitat veureu com podeu adaptar el vostre text a una superfície corba, seguint les següents indicacions:

1. Posicioneu un cilindre de 80 x 80 x 80 mm.

2. Dupliqueu el cilindre i fixeu l’altura del cilindre duplicat a 100 mm.

3. Inseriu el text, tal com podeu veure a la figura.4. Inseriu un cub, tal com podeu veure a la figura.

5. Canvieu les propietats del text a forat. Creeu un grup amb el cub i el text.

6. Canvieu les propietats d’aquest grup a forat. Seleccioneu el cilindre duplicat (fixeu la seva altura a 80 mm de nou) i el grup, per crear un grup nou.

L’objectiu d’augmentar l’altura del cilindre era poder-lo seleccionar fàcilment després, ja sobresurt 20 mm del conjunt.

7. Seleccioneu només el cilindre i desplaceu-lo cap enrere lleugerament. Observareu com sobresurt el text, que ha agafat la curvatura del cilindre.

Podeu veure el procediment en el següent vídeo:8. Posicioneu una esfera de 80 mm de diàmetre. Dupliqueu-la i separeu-les.9. Posicioneu un text de 60 mm d’ample i 40 mm de profunditat, alineat amb l’esfera original.

10. Situeu el text dins l’esfera, tal com podeu veure a la figura.

11. Inseriu un cub, tal com podeu veure a la figura.

12. Canvieu les propietats del text a forat. Creeu un grup amb el cub i el text.

13. Canvieu les propietats d’aquest grup a forat. Seleccioneu l’esfera original i el grup, per crear un grup nou.14. Canvieu el color del text i uniu-la amb l’esfera duplicada.

Podeu veure el procediment en el següent vídeo: