Activitat 1. Jugant amb el text

En aquesta activitat utilitzarem les formes Text per dissenyar les vocals d’una forma divertida i original. Recordeu que el vostre disseny no ha de ser una còpia literal de l’activitat d’exemple, sinó una versió lliure.

Per fer l’activitat, seguiu les següents indicacions:

1. Seleccioneu les formes tipus text que us proporciona Tinkercad.

Observeu que teniu una forma per cada lletra de l’abecedari i tots els nombres

2. Dissenyeu la vocal A. Com podeu observar a la figura, s’han utilitzat 4 formes A, que s’han anat girant 90º respectivament.

3. Dissenyeu la vocal E. Com podeu observar a la figura s’han utilitzat 3 formes E, que s’han anat girant 120º respectivament.

4. Dissenyeu la vocal I. Com podeu observar a la figura s’han utilitzat 4 formes I.

4.1. A partir d’una forma I, dupliqueu-la, gireu-la 45º i agrupeu-les.

4.2. Dupliqueu aquesta nova forma i gireu-la 22.5º respecte a l’original.

5. Dissenyeu la vocal O. Com podeu observar a la figura, s’han utilitzat 5 formes O. Les 4 primeres s’han anat girant 90º respectivament. La cinquena s’ha situat a la part superior.

6. Finalment, dissenyeu la vocal U. Com podeu observar a la figura, s’han utilitzat 3 formes U.

6.1. S’han situat les dues primeres formes a 90º, com podeu veure a la figura.

6.2. Tal com podeu veure a la figura, la tercera forma s’ha situat a la part superior.