Què és Tinkercad ?

Abans de començar amb els continguts de formació sobre Tinkercad, és bo conèixer les seves potencialitats com a recurs didàctic.

Us proposem que visualitzeu els següents vídeos que expliquen de manera molt senzilla i amena, què és i com us pot ser útil Tinkercad.Welcome to Tinkercad!¿Qué es Tinkercad? Un cuadrado no es solo un cuadrado¿Cómo utilizar Tinkercad en la escuela?