Entorn de disseny

L’entorn de disseny és on podreu utilitzar les eines que us ofereix Tinkercad per crear, modificar i compartir les vostres figures.

Per accedir a l’entorn de disseny heu de clicar sobre el botó Create new design (Crear un nou disseny)

Recordeu que és una aplicació en constant evolució i, per tant, el disseny pot variar.

Com podeu apreciar Tinkercad es basa en l’ús de formes geomètriques per realitzar els dissenys. El seu ús és tan senzill que es pot utilitzar a la primària i secundària.

A la part central podeu veure el pla de treball (Workplane). Totes les figures introduïdes en el disseny es referencien sobre aquest pla. Òbviament podreu canviar el pla, segons les nostres necessitats.


Les eines per modificar la vista de la figura són:

Cub de visualització (ViewCube): Si hi cliqueu a sobre i moveu el ratolí, variarà la vista que teniu de l’objecte.

Vista d’inici (Home View): Torneu a la vista original.

Ajustar tot en la vista (Fit all in view): Ajusta la vista a la figura o grup seleccionat.

Ampliar i Reduir (Zoom in i Zoom out): Us permet acostar i allunyar la vista. També ho podeu fer utilitzant la rodeta (scroll) del ratolí.

Vista ortogonal o perspectiva (switch to Orthographic or Perspective view): Permet canviar la vista d'ortogonal a perspectiva i a l’inrevés.