Activitat 3. Dissenyem una tassa

En aquesta activitat d’exemple dissenyareu una tassa a partir de combinar un con amb altres figures senzilles, seguint les següents indicacions:

1. Situeu un con en el pla de treball i modifiqueu els paràmetres indicats en la següent figura:2. Situeu un toroide en el pla de treball, modifiqueu els paràmetres amb els valors 20x5 x 14 mm. i a una distància del pla de treball de 6 mm.3. Combineu el con i el toroide, com podeu veure a la figura:

4. Dupliqueu el con i canvieu-lo de sòlid a forat.

Per duplicar una figura, seleccioneu-la i cliqueu sobre l’opció del menú Duplicar (Duplicate) (Ctrl+D) també podeu copiar (Ctrl+C) i enganxar (Ctrl+C)).

5. Sobreposeu les dues figures fins que quedin perfectament superposades (recordeu que són dues figures idèntiques). Separeu el forat, dos mil·límetres, del pla de treball (desplaçament verticalment).

Si cliqueu sobre una figura mantenint les tecles majúscula i Alt polsades, canviareu les seves dimensions, mantenint la mateixa proporció i posició central

6. Seleccioneu-ho tot, creeu un grup i ja teniu la tassa feta.

Podeu veure el procediment en el següent vídeo: